Geri Dön

Terörü finanse edene kayyum

TBMM Genel Kurulu’nda dün gece kabul edilen torba yasada öne çıkan düzenlemeler özetle şöyle:

- Muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına aylık bağlanacak.
- “Kanal İstanbul”u kapsayan ilgili kanunda “su yolu” tanımı yapılarak, su yollarına kanuni statü kazandırılıyor.
- Genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan sigorta prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek.
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da sayılan işlemlerin, mal varlığının aklanması veya terörün finansmanı suçuyla ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca şüpheyi teyit etmek, işlemi analiz etmek ya da gerekli görüldüğünde analiz sonuçlarını yetkili makamlara aktarmak amacıyla 7 işgünü süreyle askıya almaya veya bu işlemlerin aynı süreyle gerçekleşmesine izin vermemeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu yetki; yabancı bir muadil kuruluşun işlemin askıya alınması veya gerçekleşmesine izin verilmemesi yönündeki gerekçeli talebinde yer alan işlemler hakkında da aklama veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe görülmesi şartıyla, mütekabiliyet ilkesi gözetilerek kullanılabilecek.
- Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan şirket yönetimi için “kayyum tayini, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme” tedbirlerine ilişkin hükümler, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun için uygulanabilecek.
- Sur’un yeniden inşasının yasal altyapısı da oluşturuluyor. Kamu düzeni ve güvenliğin kesintiye uğradığı yerlerde kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulu’nca riskli alan olarak kararlaştırılabilecek.

Sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştuBursa'da bir at arabasının, sahibi olmadan trafikte 4 nala ilerlemesi güvenlik kameralarına takıldı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber