Geri Dön

Tüm yetkiler Cumhurbaşkanı’nda

Bakanlar Kurulu tarafından imzalanarak Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 700 sayılı KHK’da, 218 maddede, onlarca kanun değiştirildi.

Bu kanunlardaki Başbakan ifadelerinin yanı sıra Bakanlar Kurulu ifadeleri de ayıklandı. Bu ifadelerle birlikte, askerlikle ilgili kanunlardan “Genelkurmay Başkanı’nın görüşü ve teklifi”; eğitimle ilgili kanunlardan “YÖK görüşü ve teklifi” gibi ifadelerinin de ayıklanarak, yerlerine sadece “Cumhurbaşkanı” ifadesinin konulması dikkati çekti. At Yarışları Hakkında Kanun’dan Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun’a, Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun’dan Milli Parklar Kanunu’na Çay Kanunu’ndan, Mera Kanunu’na, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun’dan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na kadar çok sayıda kanun bu şekilde değişti.

KHK’daki bazı düzenlemeler şöyle:

- Yedek subayların ve askerlerin hizmet sürelerini düzenleyen kanunlarda yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulunca uzatılabilir ve kısaltılabilir” hükmündeki Genelkurmay Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu ifadelerinin yerine Cumhurbaşkanı ifadesi konuldu.

- Er ve erbaşların muvazzaflık süreleri için de “Milli Savunma Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun kararı” ifadesi kaldırıldı. Yerine “Cumhurbaşkanı karar verir” ifadesi getirildi.

Bedelli askerlik de var

- Bedel ödenerek yapılan askerlikle ilgili olarak da Cumhurbaşkanı tek yetkili kılındı.

- İçişleri Bakanlığı’nın görüşü, Bakanlar Kurulu’nın onayı ile gümrük kapılarından giriş çıkışların yapılabileceğine yönelik düzenleme de değiştirildi ve Cumhurbaşkanı tek yetkili oldu.

- Fikir ve sanat eserleri ile ilgili kurulacak meslek birlikleri için bakanlık izni ve Bakanlar Kurulu kararı gerektiğine yönelik düzenlemede de bu ifadelerin yerine “Cumhurbaşkanı” ifadesi getirildi.

- Motorlu Taşıtlar Vergisi, kasko değerleri gibi alanlarda da “Cumhurbaşkanı” ifadesi ilgili kanunlara konularak, diğer bakanlıklar ve Bakanlar Kurulu’nun yetkileri kaldırıldı.

OHAL yetkisi verildi

- Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim yüksekokullarının “Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak, Bakanlar Kurulu kararı ile kurulabileceği” ifadesinin yerine “Cumhurbaşkanı kararı ile kurulabilirler” ifadesi getirildi.

- Bakanlar Kurulu’nun YÖK ve MEB önerisi ile üniversitelere bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurmaya; bu birimlerle ilgili olarak birleştirmeye, kapatmaya, bağlantı ve isim değişikliği yapmaya yetkili olduğuna yönelik düzenlemedeki bu ifadeler kaldırıldı ve yetkinin Cumhurbaşkanı’nında olduğu düzenlendi.

- İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanununda yer alan, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu ibareleri kaldırılarak, Cumhurbaşkanı ifadesi ilgili kanuna koyuldu.

- OHAL ilanı konusunda Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğuna yönelik ifade yerine Cumhurbaşkanı’nın yetkili olduğu düzenlendi.

Dünyaca Ünlü Aktör Aamir Khan Niğde’de1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" filmini koronavirüs salgını nedeniyle Hindistan’da yarıda bırakan ünlü aktör Aamir Khan, kalan çekimlerini tamamlamak için Niğde'de yer baktı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber