Geri Dön
Siyaset‘Yassıada’ teklifi kabul edildi

‘Yassıada’ teklifi kabul edildi

27 Mayıs askeri darbesi sonrası idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın varisleri ile o dönem Yüksek Adalet Divanı tarafından yargılanan tüm siyasilere manevi tazminat hakkı getiren kanun teklifi, Genel Kurul’da Meclis’te grubu bulunan beş siyasi partinin oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

‘Yassıada’ teklifi kabul edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Meclisimiz, millet vicdanının sesi olarak, Yassıada’daki sözde mahkemenin hukuk alemindeki varlığını ortadan kaldırmıştır” dedi. “Yassıada” teklifi şöyle:

27 Mayıs darbesinin ardından, darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından hazırlanan yasayla “görevden indirilen cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar ile eski iktidar milletvekillerini ve bunların işlediği suçlara katılanları” yargılamak üzere kurulan “Yüksek Adalet Divanı”nın varlığı yasal olarak sona erdirildi. Yüksek Adalet Divanı’nın kimlerden oluşacağı, soruşturmaların ve idam kararlarının nasıl yürütüleceğinin esasları da yürürlükten kaldırıldı.

Eski iktidar mensuplarından, kendilerinin ve yakınlarının servetlerini meşru yollardan edindiklerini mahkemede ispat edemeyenlerin mal varlığına zorla el konulmasına yönelik düzenleme kaldırıldı.

Adalet Bakanlığı, varlığı hukuken ortadan kaldırılan Yüksek Adalet Divanı’nın hükümsüz hale gelen kararlarını başvuru aramaksızın adli sicil ve arşiv kayıtlarından silecek.

Kurulan Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin bu soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle uğradıkları manevi zararlar Hazine tarafından karşılanacak. Bu kişilerin el konulan malvarlıklarından kaynaklanan maddi zararları da karşılanacak. Zarar görenler veya mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacak.

Komisyon kararlarına, kararın tebliğini izleyen 15 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilecek. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay’da dava açılabilecek. Bu davalar acele işlerden sayılacak. Komisyon tarafından başvurular değerlendirilirken ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler ilgili kişilerden istenebilecek. Maddi zararların karşılanması karara bağlanırken, uğranıldığı kesin olan ancak aradan geçen zaman sebebiyle tutar tespiti mümkün olmayan zararlar açısından hakkaniyete uygun bir miktarın ödenmesine karar verilecek.

Haziran'da şoke eden görüntü! Bir anda bastırdıBursa'da'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, önlem almaya çalıştı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler