Geri Dön

Boğaz’ı açacak anahtar BAŞKENTTE

Yapımları durdurulan villalara 13 yıldır çivi çakılamıyor

Boğaz’ı açacak anahtar BAŞKENTTE

Boğaz’ı açacak anahtar BAŞKENTTE

Yapımları durdurulan villalara 13 yıldır çivi çakılamıyor

İSTANBUL Milliyet

Boğaziçi öngörünüm alanında 1985 yılında 3194 sayılı İmar Kanunu’nda yapılan değişiklik ile yüzde 6 oranında yapılaşma izni verilmesi ile başlayan bin 411 villadan bin 219’unun hukuk mücadelesi 13 yıldır sürüyor.
Boğaziçi’nde kaçak yapılaşmanın önüne geçmek düşüncesiyle 1985’de 3194 sayılı imar kanununda değişiklik yapılarak, yüzde 6 yapılaşma izni getirilmişti. Bu değişiklik ile Boğaziçi’nde bin 411 villa yapı ruhsatı aldı. Ancak Anayasa Mahkemesi değişikliği iptal edince villa inşatları durduruldu. İptal kararına kadar geçen iki yıl içinde 192 villa sahibi iskan ruhsatlarını almayı başardı. Bin 219 villa sahibi ise inşatları tamamlayabilmek için hukuk mücadelesi başlattı.
Aradan geçen yıllarda belediyeler, hükümetler değişti ama sorun çözülemedi.
Villa sahipleri sorunu çözme düşüncesiyle TOKYAD’ı (Toplu Konut Yapımcıları Derneği) kurdu. TOKYAD İkinci Başkanı Suat Cumhur Oktar, Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın ile görüştüklerini, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda değişiklik yapılmasını istediklerini anlattı. Oktar şöyle devam etti, "Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye doğru işlemeyeceği, açık ve kesin olarak Anayasa’da belirtilmiştir. 13 yıldır hukuki bir kaos yaşanıyor. Çözüm için yasa değişikliğine ihtiyaç var."

Projesiz yapılar ortada
Villaların inşaatı durduruldu ama kaçak yapılaşmanın önüne geçilemedi. Oktar, yarım villaların daha çirkin bir görüntü oluştuğunu belirterek şunları söyledi, "Çalmadık kapı bırakmadık. Kazanılmış bir müktesep hak var. Ama uygulayacak kurum bulamıyoruz. Projeli yapılarımız inşaat halinde ama etrafımız kaçak yapılarla doldu. Boğaz’ı çirkin gösteren düzensiz yapılaşmadır. Yeşil alanları olan, planlı, doğaya saygılı yapılaşma göze hoş gelir."

Yarım kalanlar bitsin
2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda yapılması istenen değişiklik:
3194 sayılı yasanın 47. maddesinin 2960 sayılı yasanın 3. maddesinin g fıkrasını değiştiren hükmünün Resmi Gazete’de yayımlandığı 9 Mayıs 1986 tarih ve E.1985/11, K.1986/29 sayılı kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı 18.04.1987 tarihine kadar, söz konusu hükme uygun olarak yapı ruhsatları uyarınca projelerini uygulamaya koymuş olmakla birlikte tamamlayamayanlara bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri halinde, 3194 sayılı yasanın 29. maddesi uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere ve mevcut projelere uygun olmak kaydıyla yeniden yapı ruhsatı tanzim edilir.İSTANBULOtomobilden müzik çaldı, balkonda göbek attılarDenizli’de bir vatandaş otomobilden müzik çaldı. Evde Kal çağrısına uyan vatandaşlar ile balkonda göbek attı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber