Geri Dön

Örnek davranış

Sinop Gerze-Yakakent Sahil Yolu’yla ilgili Danıştay kararını yanlış yorumlayan Milliyet’in‘çevre dostu’ muhabiri Şükran Özçakmak, Okur Temsilcisi’ne başvurarak hatasını düzeltti

Örnek davranış

Danıştay; Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından rötuşlanarak yeni bir proje gibi Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na sunulan ve onaylanan Gerze-Yakakent Sahil Yolu dolgu imar planının yürütmesinin durdurulmasına karar verince,haber 1 Aralık tarihli Milliyet’te “Danıştay, sahil yoluna Sinop’ta ‘Dur’ dedi” başlığıyla yer verdi.
Karadeniz otoyolundaki çevreye aykırılık haberlerinin başarılı takipçisi muhabirimiz Şükran Özçakmak bu kez, Danıştay Tetkik hâkimi Necdet Bayram’ın, “Taşınmazın yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılıp bilirkişi raporu alındıktan sonra yürütmenin durdurulması” yönündeki önerisine rağmen 6. Daire’nin verdiği kararı irdeliyordu.
Haber özetle şöyle:
“Karayolları Genel Müdürlüğü, Karadeniz Sahil Yolu Güzelçay-Sinop 1. Kısım Projesi’ni 1998’de imar planı yapılmadan ihale etti ve dolgu imar planı olmadan yaklaşık 10 kilometresini tamamladı. Plansız ve imarsız olarak deniz dolgusuyla yapılan yola itiraz eden çevreciler, Samsun İdare Mahkemesi’ne başvurdu.
Mahkeme geçen yıl, ‘Deniz geçkisinin, kara geçkisine oranla iki kat daha pahalı olduğu ve bu yönüyle kamuya mali külfet getireceği’ gerekçesiyle projeyi iptal etti. Danıştay 6. Daire, 20 Ekim 2008’de çevrecilerin başvurusu üzerine ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi.”

Okul Temsilcisi’ne başvuru
Milliyet muhabiri Şükran Özçakmak, bu sayfada az rastlanılan örnek bir davranışla, haberi yazarken yaptığı bir “maddi hata”nın düzeltilmesi isteğiyle Okur Temsilcisi’ne başvurdu.
Muhabirimizin açıklaması şöyle:
“1 Aralık 2008 tarihli ‘Danıştay, Sahil Yoluna Dur dedi’ başlıklı haberde, aslında bugüne dek yapılan yanlışa ‘dur’ diyen Danıştay Tetkik Hâkimi Nejdet Bayram’ın görüşünü, okurlarımıza yanlış aktarmışım.
Haberde Danıştay Tetkik Hâkimi Nejdet Bayram’ın, taşınmazın yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılıp bilirkişi raporu alındıktan sonra yürütmenin durdurulması yönündeki önerisine rağmen 6. Daire’nin, ‘keşif ve bilirkişi raporu beklenmeden’ yürütmenin durdurulması yönünde karar aldığını belirttim.
Oysa Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından onaylanan Sinop Gerze-Yakakent Sahil Yolu projesiyle ilgili olarak, bilirkişi raporunun beklenmesine gerek duyulmadan verilen kararda, Hâkim Nejdet Bayram’ın bildirdiği görüş etkin olmuştur. Kararda, Hâkim Bayram’ın düşüncesi, şu şekilde ifade edilmişti:
‘Davanın durumuna ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre taşınmazın yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılıp bilirkişi raporu alındıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına ilişkin istemin kabulüne karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.’
Karmaşık bir cümleyle yazılmış olan bu görüşü, yanlış yorumlama endişesiyle hukukçu görüşüne sunmak istemiş, bu nedenle de ifadeyi eksik yazmış olmam bir hataya yol açtı.

‘Hâkimden özür dilerim’
Ancak, Hâkim Bayram’ın kararda etkin olan görüşü, diğer davalarda da emsal teşkil edecek niteliktedir. Çünkü bilirkişi raporu beklenerek verilen yürütmeyi durdurma kararları, Karadeniz Sahil Yolu’nun hukuksuz bir şekilde bitmesine neden olmuştu. Bilirkişi raporu hazırlanıp mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdiğinde, genellikle yolun yüzde 80’i bitmişti. Tıpkı, Karadeniz Sahil Yolu Rize ile Fındıklı ilçesi Aksu geçişinde olduğu gibi.
Yürütmenin durdurulması kararı, Aksu’da yol trafiğe açıldıktan sonra verilmişti.
Yani geri dönülmesi imkânsız durumların ortaya çıkmaması için verilen yürütmeyi durdurma kararında, Hâkim Bayram’ın kararı etkili olmuştur. Bu yanlış nedeniyle Hâkim Nejdet Bayram ve okurlarımızdan özür diliyorum.”

Ombudsman’ın görüşü:
Muhabirimiz Şükran Özçakmak’ın haberinde istemeden yaptığı bir yanlışı, okurlarımızı doğru bilgilendirmek amacıyla düzeltme ihtiyacını duyması, örnek bir davranıştır. Sorumluluk bilinciyle hareket eden arkadaşımıza teşekkür ederim. Karadeniz otoyolu dışında vadilere, dere yataklarına kurulmak istenen enerji santrallarının doğaya vereceği zararı yıllardır haberleriyle takip eden “çevre dostu” muhabirimizin hukuki bir dosyayı haberleştirirken yaptığı hatanın okurlarımızca da anlayışla karşılanacağını umuyoruz.

Yeni doğan kuzu "anne" diye melediKahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çiftlikte doğan kuzunun “anne” diye melemesi görenleri duyanları şaşırttı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber