Geri Dön
UzmanparaEPDK Yeşil Tarifeyi belirledi

EPDK Yeşil Tarifeyi belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak Yeşil Tarifeyi belirledi.

EPDK Yeşil Tarifeyi belirledi

EPDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve 20/1/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 1/10/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere onaylandı.

Görevli tedarik şirketleri tarafından, Yeşil Tarifeyi seçen tüketicilere 1/10/2020 tarihinden itibaren uygulanmak olmak üzere onaylanmasına karar verildi. 1/10/2020 tarihinden itibaren uygulanacak tarifelere ilişkin hesaplamalarda 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 17 nci maddesinde yer alan kİ ve k2 katsayılarının Nisan-Haziran 2020 dönemi QA tutarlarının toplam gerçekleşen enerji alım maliyetine oranı 21 görevli tedarik şirketinin ortalamasının üzerinde olan şirketler için 0 olarak uygulanması kararlaştırıldı.