Geri Dön
UzmanparaKısa vadeli dış borç stoku yükseldi

Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi

Mart sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,9 oranında artışla 132,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre mart sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,9 oranında artışla 132,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,9 oranında artarak 55,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,8 oranında yükselerek 47,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında artarak 11,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,4 oranında yükselerek 15,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 7 oranında artışla 16,7 milyar dolar oldu. Ayrıca yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 21,9 oranında yükselişle 11,5 milyar dolar seviyesinde geldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,8 oranında artarak 41,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Borçlu bazında incelendiğinde tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 14,6 oranında artarak 25,5 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6,8 oranında artarak 77 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Alacaklı bazında incelendiğinde özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 11 oranında artarak 70,6 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 8,6 oranında yükselerek 61,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2021 yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları 2022 yılı Mart sonu itibarıyla 510 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 57 milyon dolar oldu.

2022 yılı Mart sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 44,3’ü dolar, yüzde 25,9’u euro, yüzde 9,7’si TL ve yüzde 20,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2022 yılı Mart sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 181,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18 milyar dolarlık kısmı Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,2, Merkez Bankası’nın yüzde 16,4, özel sektörün ise yüzde 63,4 oranında paya sahip olduğu gözlendi.