Voodoo (Vudu) inancı hakkında muhtemelen bilmediğiniz şeyler

Genellikle filmlerde rast geldiğimiz olaylar vardı. Afrika kökenli bir film ise ilginç kültürlere de denk gelmekteyiz. Voodoo (Vudu) da onlardan birisi. Genellikle büyü olarak bildiğimiz Voodoo (Vudu)’nun nasıl bir inanç sistemi olduğuna Molatik olduk. Voodoo (Vudu) inancı hakkında bilmediğiniz şeyler karşınızda…

Voodoo (Vudu) inancı hakkında muhtemelen bilmediğiniz şeyler

Belirli bir liderleri yok

Belirli bir liderleri yok
Vudu inancına mensup kişilerin herhangi bir lideri ve takip ettikleri kişiler yoktur. Bu yüzden de her kültürde ayrı bir Voodoo inancı oluşmuştur. Yani bir kültür ile başak kültür arasında farklılıklar gösterebilir.

'Manevi varlık' anlamına geliyor

'Manevi varlık' anlamına geliyor
Voodoo kelimesi, Fon'un Batı Afrika dilinden gelir ve "manevî varlık" anlamına gelir. Fon, çoğunlukla güney Benin'in merkezindeki etnik ve dilsel bir gruptu.

Amaç şifa vermek

Amaç şifa vermek
Vudu temelde, şifa vermek amacını taşır. Birtakım otlar ve dualar aracılığıyla Iwa yardıma çağırılır. Asıl amaç 'kısmet kapatmak' değil insanlara faydalı olmaktır.

Ruh bedenden kaçabilir

Ruh bedenden kaçabilir
lwa'nın bazı dini törenler sırasında ibadet eden kişinin bedenini ele geçirebileceğine inanmaktadır. Rüya görürken ve beden Iwa tarafından ele geçirilmişken ruhun bedenden kaçabileceğine de inanılıyor.

Büyük çileler çektiler

Büyük çileler çektiler
Voodoo, 1987 Haiti anayasası altında korunuyor, ancak bu her zaman böyle değildi. Dini dışlamak için Katolik Kilisesi Voodoo tapınaklarını yaktı ve din adamlarını 1940'ların sonu ve 1950'lerin başında dövdü.

İnsan kurban etmiyorlar

İnsan kurban etmiyorlar
Voodoo, 1800'lü yılların başında Afrika dinlerini sekteye uğratmak için ortaya atılan sahte bir efsanenin aksine, insan kurban etme fikrini barındırmaz. Böyle bir davranış, diğerlerinin zarar görmesini kesinlikle yasaklayan ahlaki kurallarına aykırıdır.

Doğal güce bağlanmış

Doğal güce bağlanmış
  • Iwa, demir ve metalik güçlerin erkek lwa'sı Ogou gibi bir tür doğal güce bağlanmıştır.
  • Haiti Vudu'sunda, Aziz Petrus, ruh dünyasının koruyucusu olan Papa Legba olarak bilinir.

Yaşam enerjisi veriyor

Yaşam enerjisi veriyor
Voodoo töreni sırasında bir hayvanı feda etmek, lwa'ya hayat enerjisi kazandırmaktır. Kurban töreni, evreni yönetmekle meşgul olan lwa'yı yenilemeye yardımcı olan yaşam enerjisini veriyor.

Birbiriyle ilişkili iki dünya

Birbiriyle ilişkili iki dünya
Vudu inancına mensup kişiler birbiriyle ilişkili iki dünya olduğuna inanır: Görünür ve görünmez. Ölüm, atalarımızın bizi hala izlediği görünmez dünyadan bizi ayırır.

Yasaklanınca bunu yaptılar

Yasaklanınca bunu yaptılar
1685 yılında Fransa, Afrika dinlerini yasaklamıştı. Yerli dinlerinden vazgeçmeyen birçok köle inançlarını Hristiyanlık ile birleştirmişti.

En çok bulundukları yerler…

En çok bulundukları yerler…
Voodoo en çok üç yerde bilinir: Batı Afrika, Haiti ve Louisiana. Bunun ötesinde, bazen Küba, Brezilya, Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti gibi Batı Afrika kökenli birçok ülkede uygulanmaktadır.

Ayinlerle iletişime geçiyorlar

Ayinlerle iletişime geçiyorlar
  • Vudu'ya inanan insanlar Iwa ile davullar, hayvan kurban etme ve çeşitli ayinler ile iletişime geçiyorlar.
  • Iwa, evrenin ve düzenin koruyucusu görevini görür.

Voodoo bebekleri aslında yok

Voodoo bebekleri aslında yok
Voodoo bebekleri diye bir şey aslında tam olarak yok. Sıklıkla adı geçen Voodoo bebekleri tamamen Voodoo bebekleri değil, daha ziyade Hoodoo adında bir çeşit Afrika halk sihrinden geliyorlar.

Voodoo büyü değildir

Voodoo büyü değildir
Genel olarak Voodoo, kara büyü hakkında değildir. Hatta büyü bile sayılmaz. Vudu, başkalarına şifa vermeye ve başkalarına iyi yapmaya odaklanan, topluluk temelli bir din. Bu din, Afrikalı kölelerin zorlu çalışma koşullarına ayak uydurmasına yardımcı olmuştur.

 
Bu makaleye ifade bırak