Tasarımın gücü, Tasarım Üniversitesi ve Finlandiya

Eğitim denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden biri de Finlandiya.

Onları farklı kılan ise uygulanabilir eğitime verdikleri önem ve özellikle de tasarım.

Tasarım, onlar için beşikten mezara, geliştirilmesi gereken bir yaşam biçimi. Hem de her alanda ve doğaya asla zarar vermeden…

Dünya öylesine hızlı bir değişim sürecine girdi ki, fark yaratamayan yok olma noktasına geldi.

İhtiyaç duyulan en büyük güç ise yaratıcılık ve onu inovatif ürüne dönüştüren tasarım oldu.

Yarının mimarları olacak bugünün çocuklarının potansiyellerini keşfetmelerini, geleceğin yaratıcı liderleri olmalarını ve insanlığın gördüğü en karmaşık     sorunları çözmelerine yardımcı olacak adımlar atmasını kim istemez ki?

Herkes ister ama bunu hayata geçirenler bizim gibi sınav ve diploma odaklı eğitim veren ülkeler değil, Finlandiya gibi yaşam için eğitim ilkesini benimseyen ülkeler oluyor...

Tasarım Vakfı

Tasarımın gücüne inananlar ülkemizde de yok mu? Elbette var.

Türkiye Tasarım Vakfı (TTV) da onlardan biri.

Başkanları Mehmet Kalyoncu gibi üyelerinin tümü de gençlerden oluşuyor.

Finlandiya’nın bu alandaki birikimlerini keşfedip onlarla birlikte çocuklarımızın ufkunu açmanın peşindeler.

Başarılı olurlar mı?

Önlerine set çeken ya da çelme takan olmazsa bir farkındalık yaratabilirler...

TTV’nin, 4-19 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin mimarlık ve tasarım yoluyla genel inovasyon becerilerini geliştirdikleri yaratıcı eğitim okulu Arkki ile anlaşması ve konuda öncülük yapması takdire şayan.

Umarız, okullarda açılan Tasarım ve Beceri Atölyelerinin havada kalan müfredat ve öğretici yetiştirilmesi konusunda da tıpkı Finlandiya ile olduğu gibi MEB ile de iş birliği içerisine girerler...

Siz de katılın!

Tarihi Kuzguncuk iskelesinin böylesine önemli ve keyifli bir törene ev sahipliği yapması bile başlı başına farkındalık. Umarız devamı gelir.

Türkiye Tasarım Vakfı, Finlandiya temelli “Arkki” eğitim programlarının tanıtımını, Finlandiya Büyükelçisi Ari Mäki’nin katılımıyla gerçekleştirdi. Büyükelçi Mäki, “Böylesi atölyeler, keşke benim zamanımda olsaydı da ben de katılsaydım” dedi ve ekledi:

“Arkki’nin Türkiye’deki faaliyetlerine başladığını görmek beni çok mutlu ediyor çünkü inanıyorum ki çocuklar gelecekte ne yapmaya karar verirlerse versinler daha yaratıcı olmaya ve problem çözme becerilerine ihtiyaçları var...”

Tasarımın bir yaşam biçimi haline gelmesi için başta bir Tasarım Üniversitesi olmak üzere büyük hayalleri olan     TTV Başkanı Mehmet Kalyoncu da açılış konuşmasında yine çocuklara yönelik mesajlar verdi:

“Türkiye Tasarım Vakfı olarak, son yıllarda farklı yaş gruplarından çocuklarla gerçekleştirdiğimiz atölyeler sayesinde eleştirel ve yaratıcı düşünmede tasarımın iyi bir yol gösterici olduğuna işaret ediyoruz. Buradaki temel amaçlarımız çocukların özgün metotlarla kendilerini ifade etmelerini sağlamak, potansiyellerini keşfetmeleri konusunda onları motive etmek, hayal güçlerini kullanabilecekleri bir ortam hazırlamak ve tasarım bakış açısı ile çevrelerini algılamalarını sağlamaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda, Finlandiya kökenli tasarım okulu Arkki ile bir iş birliğine imza attık.

Çocukların tasarım becerilerinin geliştirilmesi için yaratıcılık, tasarım odaklı ve yenilikçi düşünebilme gibi alanlarda 28 yıldır çalışmalar yürüten Arkki, bu tecrübe ve birikimini Türkiye Tasarım Vakfı iş birliğiyle ülkemizdeki çocuklarla paylaşma fırsatı buluyor. Arkki Türkiye kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerin ülkemizdeki eğitim ortamı için örnek oluşturacağına inanıyoruz ve Türkiye Tasarım Vakfı olarak tasarımın etkisini toplumun her kesimi için faydalı ve görünür kılma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz...”

Arkki’nin yaratıcı eğitim müfredatı, 10’ar projeden oluşan ve yaş farklılıkları göz önünde bulundurulan 15 adet modülden oluşuyor. Yaratıcı eğitim modüllerine ek olarak Arkki, geniş bir atölye yelpazesi sunuyor. Atölye çalışmaları, yaratıcı ve uygulamalı bir öğrenme süreci sunarak çocukların ve gençlerin tasarım odaklı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Detaylı bilgileri https://www.arkki.com.tr adresinde bulabilirsiniz...

Özetin özeti: Yaratıcı fikirler, inovatif çözümler ve tasarım becerisi, kişilere farkındalık kazandırıyor ve bir adım öne çıkartıyor. Çocuklarımızı sınav belasından kurtarıp yeteneklerini geliştirdiğimizde, mutlu sona ulaşmaları çok daha kolay olacaktır!..