Haritada yükselen nitelik

13 Haziran 2021

Doğum haritası kişinin doğduğu dakikadaki gökyüzü haritasıdır ve o esnada ASC noktasından yükselen burç da kişinin yükselen burcu sayılır. ASC noktası haritanın giriş noktasıdır; kişinin kendini nasıl ifade ettiği, nasıl ve nelerden motive olduğu, nelerin onu tetiklediği ve harekete geçirdiği, ne şekilde mutlu olduğu nasıl bir hayat arzuladığı gibi kişinin en önemli ve etkin motivasyonları hakkında bilgi verir. Bu sebeple yükselen burcun hangi nitelikte olduğu da harita sahibinin davranışları ve tarzı hakkında çok etkileyicidir.

Öncü, sabit ve değişken olmak üzere üç farklı nitelik vardır. Bu üç niteliğin de kendilerine has özellikleri ile kişinin harekete geçiş tarzına etkileri olur.

Yükselen burcu “öncü” burçlardan olan Koç, Yengeç, Terazi veya Oğlak olan kişiler diğer nitelikteki kişilere göre daha fazla sorumluluk alma eğiliminde olurlar. Girişken bir yapıdadırlar ve yenilik ararlar. Burca göre değişen şekilde şartları değiştirme çabasında olacaktırlar. Öncü burçlar her ne kadar olayları başlatma konusunda başarılı olsalar da devamlılık konusunda sorunlar yaşayabilirler.

Yengeç ve Oğlak burcu dişil burçlar olduğu için öncü niteliğini kullanım tarzları eril olan Koç ve Terazi’den farklıdır. Çünkü dişil burçlar dışarıdan aldıkları etki ile harekete geçerler. Dişil-öncü burçlar şartlarını başkalarının kurduğu alanlarda ilerletme gayretinde olacaklardır. Yengeç burcu öncü karakterini daha çok duygusal konularda ve ortama uyum sağlayarak hayata geçirirken, Oğlak düzenin devamına yönelik değişimi ve şartlarının değişimine katkı şeklinde yaşayacaktır. Yani aslında harekete geçmeye hazırdırlar fakat dışarıdan alacakları bir etki onları harekete geçirecek ve öncü olduğu hareket daha ziyade güvence ihtiyaçları ile ilgili olacaktır.

Yine öncü nitelikte olan, fakat eril olan Koç ve Terazi ise daha aktiftirler ve hareket koşullarını kendileri yaratabilirler. Baskın bir yapıda olabilirler. Yengeç ve Oğlak burcunun aksine etki alan değil, etki eden durumunda olurlar. Dişil burçlardaki güvece ihtiyacı eril burçlarda yerini cesarete bıraktığından her halükarda harekete geçme sebepleri öncelik arayışında olmaları olabilir.

Yükselen burcu “sabit” olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova olan kişiler daha kendilerine dönük yapıdadırlar. Şartlarının ve koşullarının değiştirilmesinden hoşlanmazlar ve bu onların inatçı bir yapı sergilemesine sebep olabilir. Fikirlerini ve düşüncelerinin başkaları tarafından değiştirilmesi zordur ve sabırlıdırlar, kötü yönden bazen fazlasıyla önyargılı olabilirler.

Dişil-sabit olan Boğa ve Akrep burçları özellikle duygusal güvenceleri konusunda değişimi büyük bir tehdit olarak görebilirler. Duygulardan tam olarak emin olmak ve devamlılık onlar için önemlidir. Dışarıdan gelen etkinin değişmesini risk olarak algılayabilirler.

Eril-sabit olan Aslan ve Kova burçları ise kendi oluşturdukları şartlara bağlıdırlar ve başkaları tarafından şartlarına müdahale edilmesinden hoşlanmazlar. Kendi kararlarını vermek ve bu verdikleri kararların kalıcı olması gayretinde olurlar. Özellikle sosyal ortamlarındaki değişiklikten rahatsız olacaklardır.

Yazının devamı...

Doğum anımızdaki Ay fazı

17 Mayıs 2021

Ay Fazları ile Güneş ile Ay’ın birbirlerine göre olan konumları belirlenir. Ay fazlarının günlük hayatımıza etkileri olduğu gibi; kişinin doğduğu andaki Ay fazı da kişinin hayattaki mücadelesinin nasıl olduğu hakkında bilgiler vermektedir.

Ay fazları seçimsel astroloji için de önemli bir seçim kıstasıdır. Başarılı kariyer hayatında iki kere Nobel’e aday gösterilen ünlü psikiyatrist, jinekolog ve astrolog Dr. Eugene Jonas yaptığı araştırmalarla kadınların bir aylık döngü içerisinde hamile kalma olasılıklarının en yoğun olduğu zamanı astrolojik olmaya bulmaya çalışmıştır. Çalışmaları sonucunda kadının doğum anındaki Ay ile Güneş arasındaki derecesel mesafenin kadının hamile kalma olasılığının en fazla olduğu zaman olduğunu keşfetmiş ve bu yöntem başarılı sonuçlar (tabii ki yumurtlama dönemi gibi diğer etmenlerin de uygun olması koşulu ile) vermiştir. Bu yöntemde örneğin kişinin doğum anında Ay ile Güneş arasında 144° uzaklık varsa, her ay bu uzaklığın oluştuğu gün ve saat hamile kalma şansının en fazla olduğu zaman olarak tespit edilir.

Faydalı olduğunu düşündüğüm bu bilgilerden sonra kişinin doğum anındaki Ay fazının etkilerine bakalım;

Yeni Ay Fazı: Ay’ın gökyüzünde belirgin olmadığı bu faz başlangıçlarla ilgilidir ve Koç burcuna benzer bir enerjidedir. Henüz doğum çok yeni olduğu için hayatta kalma mücadelesi ile birlikte savunmasızlık da fark edilebilir. Burada yeni bir başlangıç söz konusu olduğundan bu fazda doğan kişilerde girişkenlik, cesaret göze çarpar. Fakat savunmasız ve aceleci yapıları gereği başladıkları işlerin sonunu getirmekte zorlanabilirler. Sübjektif olabilirler ve olumsuzlukları görmekte zorlanırlar.

Hilâl Fazı: Ay’ın gökyüzünde büyümekte olduğu ve ışığını ince bir çizgi halinde bize gösterdiği bu faz Boğa ve İkizler burcu enerjisindedir. Bu fazda doğan kişiler daha sağlam adımlar atma gayretinde olurlar. Yeni adımlarını atarken Yeni Ay fazında doğan birine göre çok daha temkinli olurlar. Bu güvenlik ihtiyaçları sebebiyle kararsızlıklar yaşayabilirler. Aynı anda birden fazla alana ilgi duydukları için hedeflerini belirlerken kararsızlıkları olur. Kendilerini ispat etme çabasında ısrarcı ve inatçı yapıdadırlar.

İlkdördün Fazı: Ay büyümeye devam ederken bu fazda Yengeç ve Aslan burcu enerjisi dikkat çekicidir. Bu kişilerin asıl amacı değişimle birlikte ilerlemektir, her yolu denemeden vazgeçmezler ve bazen kriz seviyesinde mücadele edebilirler. Kısıtlamalardan kurtulma gayretinde olurlar. Bazen aşırı hırslı da olabilirler. Erken yaşlarında ailelerinden ayrılabilecekleri gibi onlara karşı isyankâr da olabilirler. Amaçları net olacağı için başarılı olma ihtimalleri de yüksektir.

Büyüyen Ay Fazı: Başak burcu enerjisindeki bu fazda doğan kişilerde kişisel gelişimlerine çok fazla önem verdikleri gözlemlenebilir. İlişkilerinde sabırlıdırlar. Gelişme ve ilerleme arzusunda olurlar ve bunu yaparken çevrelerinin desteğini de alma çabaları olabilir. Hedefleri konusunda objektif ve net olurlar. Kendileri için en büyük eleştiriyi yine kendileri yapar ve hatalarından ders çıkarırlar. Her zaman bir amaçları olur ve onun uğruna mücadele ederler.

Dolunay Fazı:

Yazının devamı...

Elementler ve etkileri

5 Mayıs 2021

Kişinin haritasında dört element de dengede yani eşit oranda etkili olabilir ve bu nadir rastlanan bir durumdur. Böyle bir harita sahibinin ortalamanın üstünde bir zekâya ve algı kapasitesine sahip olduğu düşünülebilir. Bazen de bir doğum haritasında bir element hiç olmayabilir veya diğer elementlere göre çok az olabilir ki; bu durumda da o elementin eksikliğinin bir takım etkileri olacaktır. Mesela haritasında ateş elementi eksik olan kişi inisiyatif almakta zorlanabilir, cesaretsiz olabilir. Aynı şekilde bir elementin fazlalığının da kişinin üzerinde etkileri olacaktır; ateş elementi fazla olan bir kişinin gereksiz cesur ve fazla bencil olabilmesi gibi.

Haritadaki element dengesini hesaplamak biraz daha teknik bir iş olmakla birlikte, yükselen burcun elementi de kişi hakkında önemli bilgiler verir. Dolayısıyla yükselen burcun elementi kişinin hayata karşı duruşunun ana kaynağıdır. Bu açıdan burçların hangi elementte oldukları ve haritada yükselen elementin kişi etkilerine kısaca bakacak olursak;

Ateş elementi burçlar: Koç, Aslan, Yay

Ateş elementi özellikleri: Yükselen burcu ateş elementinde olan kişiler aktif ve enerjiklerdir. Hâkimiyet sağlamak ve tanınmak onlar için önemlidir. Fakat hayatı da doyasıya yaşarlar. Cesurdurlar ve gayretlidirler. Açık sözlüdürler ve çevrelerinde güçlü etki bırakırlar. İnisiyatif kullanmaktan çekinmezler, kendi başlarına hareket etmekte de zorlanmazlar. Kendilerine güvenirler ve spontanedirler.

Toprak elementi burçlar: Boğa, Başak, Oğlak

Toprak elementi özellikleri: Yükselen burcu toprak elementinde olan kişiler için en önemli konuların başında güvenlik gelir. Risk almaktan hoşlanmazlar. Ateş elementindeki o atılganlık toprak elementinde yerini sabitliğe bırakır. Ateş elementi kişisi belki o coşkusu ile başladığı işi bitirmekte zorlanabilirken; bu fikirleri hayata geçirecek olan, devamlılığını sağlayacak olan toprak elementidir. Toprak elementi daha çok mevcut durumun devamlılığı ve düzenin korunması ile ilgili olduğu için fazla riskçi değildir. İkili ilişkilerinde de sadakat ve sahiplenmeye önem verirler. Maddi güvence de mevcut düzenin ve güvenliğin devamı için önemli olduğundan önemlidir ve bu sebeple bazen fazla maddiyatçı olabilirler.

Hava elementi burçlar: İkizler, Terazi, Kova

Hava elementi özellikleri:

Yazının devamı...

Seçimsel astroloji

26 Nisan 2021

Seçimsel astroloji “yeni bir işe başlarken, evlenirken, bir şey satın alırken veya satarken, hatta önemli bir e-posta atarken…” gibi içeriği danışana kalmış aklınıza gelebilecek her türlü konuda en uygun zamanın astrolojik olarak tespit edilmesidir.

Tarih boyunca bilindik birçok olayda en iyi zamanı belirlemek için seçimsel astroloji metodlarının kullanıldığını gösteren kaynaklar mevcut. Bunların arasında en çok dikkat çeken ise Kraliçe Elizabeth’in taç giyme töreninin zaman seçimi, başarılı bir seçim olduğu muhakkak. Aslında gökyüzündeki gezegenlerin ilerleyişi içinde ilerlerken seçim yapmak hem çok zor hem de zaman alıcı bir iştir ve seçimsel astroloji ile ilgilenen astrologlar bu sebeple bilirler ki “hiçbir seçim mükemmel değildir”. Fakat Kraliçe’nin tahta çıkmasına ilişkin seçim için aynı şeyi söyleyemeyeceğim; çünkü Kraliçe 2 Haziran 1952 yılından bu yana tahtta. Bence fazlasıyla mükemmel bir seçim olmuş. Aynı şekilde özellikle bazı ABD başkanlarının da yemin törenlerinin günlerini ve saatlerini seçimsel astrolojiye göre belirledikleri biliniyor. Dolayısıyla bizler çok bilmesek de kullanılan ve işe yarayan bir yöntem. Kaldı ki; en kötü seçim bile nihayetinde hiç seçim yapmamaktan iyidir. Seçim yapılmamış işlere baktığımızda da seçimlerin ne kadar değerli olduğunu görüyoruz; Titanik’in suya indiriliş anı haritasını incelediğimizde yaşanan trajedinin göstergeleri çok net tespit edilebiliyor. Böyle bir durumda bu etki geçtikten sonra suya indirilmiş olsaydı durum nasıl olurdu diye düşünmeden edemiyorsunuz.

Seçimsel astroloji, seçim astrolojisi veya election astrology; gökyüzündeki gezegenlerin ve özellikle Ay’ın yapacağımız işin gitmesini istediğimiz yönde ilerlemesi adına uygun yerleşimde oldukları zamanın tespit edilmesi işidir. Bazen bir işin çok uzun ömürlü olmasını, bazen çok hızlı sonuçlanmasını, bazen de çok gizli bir şekilde ilerlemesini isteyebiliriz. Bu yüzden bir astrologdan bu konuda destek alırken veya kendimiz bir seçim yaparken seçim konusu iş ile ilgili asıl beklentimizi tespit etmek çok önemlidir. Mesela, bir bina inşa etmek için bir seçim yapıyorsak bu binadan maddi olarak çok kar elde etmeyi, bu binada yaşayan insanların çok mutlu olmasını veya binanın çocuklarımıza miras kalmasını  (çok uzun yıllar ayakta kalmasını) öncelikli amacımız olarak belirleyebiliriz. Bu öncelikli hedefin belirlenmesi yapılan seçimin beklenen faydayı sağlayabilmesi açısından çok önemlidir.

Seçimsel astrolojiden yararlanmak için aslında doğum gününüzü, saatini veya yerini bilmeniz gerekmiyor. Yaşadığınız veya seçim yaptırmak istediğiniz işi yapacağınız yerin haritası ile de seçim yapılabilir. Bu genel gökyüzü etkileri tabii ki sizi de etkileyecektir. Fakat bence kişinin doğum haritasındaki gezegen konumlarının da işe dâhil edilmesi seçimin çok daha kişiye özel ve işlevsel olmasına yol açacaktır.

Seçimsel astrolojide her konunun seçim kıstasları farklıdır. Yani saçınızı kestirmek ve hızla uzamasını istediğinizde kullanılan seçim yöntemi ile hamile kalmak için en uygun zamanı tespit ettirmek için kullandığınız seçim yöntemi aynı değildir. Savaş, kavga, agresyon gezegeni Mars metallerle de ilgili olduğu için seçim haritasında güçlü bir konumda saç kesiminin güzel olmasına yardımcı olacaktır ve fakat hamile kalmak isteyen birinin seçim haritasında tam tersi etkisi olacaktır. Bu sebeple yakıcı özelliğinden dolayı Mars’ı böyle bir seçimde en pasif olacağı konumda isteriz.

Açıklamak istediğim; eğer astroloji ile ilgileniyorsanız günler geçtikçe yaşadığınız etkilere odaklandığınız gibi, gelecek günlerde yapacağınız işlerde en iyi faydayı sağlamaya da yönelebileceğinizdir. Önemli kararlarınızın ve işlerinizin uygun zamanının tespitinin size özel faydaları olacağı yadsınamaz bir gerçek. Bir şirketi açtıktan sonra bu şirketin geleceği nasıl olacak diye astrologdan görüş almaktansa, şirketi açmadan önce istediğiniz gibi yükselmesine elverişli tarihi seçip bu seçime göre ilerlemek daha mantıklı değil mi?

Biz astrologların yaptığı öngörüler sizin doğum haritalarınızla örtüşmediği müddetçe genel etkilerdir. Bir tarih evlenmek için çok iyi olabilir, fakat siz evliliğinizden ne bekliyorsunuz? Çok mutlu bir yuva, çok çocuk, sosyal statünün yükselmesi, zenginlik… Düşündükçe anlayacaksınız ki her insanın her olaydan beklentisi farklıdır. İşte bu farklılıklarınızla yapacağınız önemli başlangıçlarınızda seçimsel astrolojiden yararlanmak hedeflerinize ulaşmak adına size ummadığınız fırsatlar sunabilir.

Astrolog Esra Kocasoy

Yazının devamı...

Gezegenlerin günleri

19 Nisan 2021

Bildiğiniz gibi dilimiz Türkçenin aksine birçok dilde günler adlarını gezegenlerden almıştır. Çok eski çağlardan bu yana her günün bir gezegenin enerjisini yansıttığı düşünülmüştür; İngilizcede Pazar gününün karşılığı olan “Sunday” kelimesinin “Sun (Güneş)” ve “day (gün)” kelimelerinin birleşmesinden oluşması ve dolayısıyla Güneş’in günü anlamına gelmesi gibi. Birebir Sunday, Saturday, Monday gibi içinde herhangi bir gezegenin veya yıldızın adı geçmeyen günler de var diye düşünmüş olabilirsiniz. Fakat eğer araştırırsanız diğer günlerin isimlerinin de birçok dilde yine gezegenlerle bağlantısı olduğu göreceksiniz. Ben bu yazımda gezegenlerin günlerle olan ilişkilerini hayatımıza nasıl entegre edebileceğimize değinmek istediğim için bu konuya girmeyeceğim.

Genel bir ifade ile bir gün yöneticisi olan gezegenin temsil ettiği konularda daha rahat bir akışın söz konusu olmasını sağlayabilir. Burada bahsetmeye çalıştığım tabii ki çok genel bir bakış açısı; çünkü astrolojide asıl önemli etki her zaman kişinin kendi doğum haritasının verdiği etkidir. Yine de özellikle gezegenin güçlü bir konumda olduğu durumlarda temsil ettiği günün ifade ettiklerini bilmek bizim için faydalı olabilir.

Bunun dışında araştırmak isterseniz saatlerin de o günün hangi gezegenin günü olduğuna göre değişen başlangıç sıralamasına göre belirlenen yönetici gezegenleri vardır.  Güneş’in doğduğu an günün ilk saatinin başlangıcıdır ve o günün yöneticisi olan gezegenin saati kabul edilir. Mesela Pazar günü Güneş günüdür ve Pazar Güneş’in doğuşu ile başlayan ilk saat Güneş saatidir. Devam eden saatler de her gezegen yaklaşık bir saat boyunca yönetici olacak şekilde ilerletilerek hesaplanır. Sıralama Güneş, Venüs, Merkür, Ay, Satürn, Jüpiter, Mars şeklindedir. Mars’tan sonra yeniden Güneş ile aynı sıra tekrar eder. Pazar günü Güneş doğuş saati 06.20 ise; yaklaşık olarak 06.20-07.20 saatleri arası Güneş saati, 07.20-08.20 saatleri arası da Venüs saatidir ve bu sıralama yukarıda belirttiğim şekilde devam eder. Bu değerleri yaklaşık olarak belirtmek istedim ve fakat tam dakikasına göre ayrıntılı bir tespit için bu hesaplamaları yapan programların kullanılması daha net bilgi verebilir.

Pazartesi - Ay günü: Sevdiğimiz insanlar ve özellikle ailelerimiz ile bir araya gelmek, aile yemekleri yemek için iyi bir gün olarak kabul edilir. Ayrıca seyahat etmek, evle ve su ile ilgili her türlü iş için çok uygun bir gündür. Fakat Ay çok hızlı hareket edip, değiştiği için Ay günü kalıcı olmasını istediğimiz şeylere başlamak ve önemli belgeleri imzalamak için uygun değildir.

Salı - Mars günü: Mars günü de gezegenin doğasına da uygun olarak spor, hızlı olmasını istediğimiz her türlü şeyle ilgilenmek, cesaret ve meydan okuma gerektiren konular, yarışmalar, demir, ateş ve metal kullanılarak yapılan işler için uygundur. Mars savaşı temsil eden bir gezegen olduğu için kas gücü ile yapılan işler için de Mars gününü kullanabiliriz. Metaller ve demirle ilgili işler iyi olduğu için ayrıca saç kesiminde kesimin güzel olması için de bugünler tercih edilebilir. Yolculuğa çıkmak için uygun görülmez.

Çarşamba - Merkür günü: Çalışmak, ticaret ile ilgili konularla ilgilenmek, pazarlık ve/veya takas yapmak, insanlarla konuşmak, iş gezileri, yeni bir şeyler tasarlamak ve özellikle önemli olan e-posta, mektuplara cevap vermek, yazmak, müzik ile ilgilenmek için uygundur. Ev veya toprak almak, evlilik veya boşanma işlemleri ve insanlardan tavsiye istemek için ise uygun değildir.

Perşembe - Jüpiter günü: Alım- satım yapmak, güçlü insanlarla tanışmak ve talepte bulunmak, borç istemek veya verdiğimiz borcu geri istemek, kalabalık ortamlarda bulunmak, doktora gitmek ve seyahat için iyi bir gün olarak değerlendirilebilir. Su ve hava yolculukları için ideal bir gün değildir. Ayrıca kan vermek ve kendi tercihimiz olan operasyonlar için de Jüpiter gününü tercih etmeyebiliriz.

Cuma – Venüs günü:

Yazının devamı...

Doğum haritanızdan öğrenebilecekleriniz

11 Nisan 2021

Astrolojiye olan ilginin en önemli sebeplerinden biri kuşkusuz gelecek hakkında bilgi sahibi olma arzusudur. Çünkü bilgi güven verir. İnsanlık her zaman bir sonraki adımının sonuçlarını bilme gayretindedir. Her ne kadar bütünüyle geleceği bilmek işin sürpriz kısmını bozacak olsa da, en azından karşımıza çıkabilecek riskleri bilmek önceden önlem alabilmemize olanak sağlayacaktır; bunu hava durumunu bilmek gibi düşünebiliriz.

Doğum haritası doğduğunuz anın gökyüzü resmi gibidir. Doğduğunuz dakikada gökyüzündeki gezegen ve yıldızların konumlarını, birbirlerine olan mesafelerini bize gösteren haritadır. Doğum haritası sadece insanlar için kullanılmaz. Bir şirketin açılış anına göre çıkarılan harita da o şirketin doğum haritası olur veya evinizin, yaşadığınız şehrin, ülkenin, evcil hayvanınızın, hatta her anın bir doğum haritası vardır.

Doğum haritası analizi aslında sizin bütün hayatınızın özeti gibidir. Doğumunuzun nasıl olduğundan, ölümünüzün nasıl olabileceğine kadar tüm önemli bilgileri içerir. Burada önemli olan ve ayırt edilmesi gerekilen nokta doğum haritasındaki bilgilerin tek başına zamansal olarak net tarihleri içermemesidir. Zamansal olarak öngörü yapmak için kullandığımız teknikler vardır ve bunlarla kişilerin gelecekteki belirli bir zaman aralığında yaşayabileceklerini tespit etmeye çalışırız. Doğum haritası da aslında bu olayları vaat eder fakat işte bu vaat edilen olayın ne zaman yaşanacağı gelecek öngörü yöntemleri ile tespit edilir. Dolayısıyla siz doğum haritası danışmanlığı aldığınızda bu danışmanlıkta genelde astrolog size tarihsel bilgiler vermeyecektir. Diğer bir önemli nokta da; doğum haritanızda olmayan detayların öngörü yöntemlerinden hiçbiri ile ortaya çıkamayacağıdır. Mesela; kişinin doğum haritası evlilik yapmayacağı bilgisini veriyorsa, öngörü haritalarında evlilik göstergeleri olsa dahi evlilik olacağına dair yorum yapılamaz. Öngörü yöntemlerinin kullanıldığı danışmanlık türleri de vardır ki; onlara da başka bir yazımda değinmeye çalışırım.

Doğum haritalarımıza dönecek olursak; bununla ilgili bir danışmanlık aldığınızda size nasıl katkıları olacağına ve hangi sorularınıza cevap alabileceğinize kısaca değinmek isterim;

-Hayattaki en önemli amaçlarınız ve sizi motive eden şeylerin neler olduğu. Bu amaç ve motivasyonlarınızın nelerden etkilendiği ve bunları hayatınızın hangi alanlarında ve nasıl gerçekleştirdiğiniz.

-Sizi siz yapan ve doğumunuzdan itibaren sizinle birlikte olan mizacınız ve sebep olduğu davranışlarınız, yaklaşımlarınız.

-Fiziksel görünümünüz, sağlık durumunuz, yatkın olduğunuz rahatsızlıklar.

-Dışarıdan nasıl algılandığınız ve nasıl bir imaj çizdiğiniz.

Yazının devamı...

Doğum haritamızda Ay ve annelerimiz

3 Nisan 2021

Ay’ın gökyüzündeki diğer gök cisimlerinden önemli bir farkı var; diğerlerinin aksine Ay bizim etrafımızda dönüyor. Güneş’ten aldığı ışınları bize iletiyor yani bizi besliyor, fakat sabit değil ve çabuk değişiyor. Güneş’in verdiği yaşamsal enerjilerin yeryüzüne yansımasında oynadığı önemli rol gibi, haritamızdaki Ay da bizim kişisel yaşamlarımızdaki arzularımız, ihtiyaçlarımız ve gün içindeki zihinsel ve duygusal faaliyetlerimizde çok etkilidir.

Ay büyütme ve besleme ile ilgili olduğu için kişinin doğup büyüdüğü aile ve bu dönemde içinde bulunduğu ortam ve tabi ki onu doğurup, besleyen annesi hakkında da bize bilgiler verir. Bu açıdan bakıldığında kişinin çocukluğunda maruz kaldığı koşulların onu o yapan en büyük etkilerden biri olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bu etkileri daha iyi anlamak için Ay’ın burçlardaki yerleşimine göre geçmişe bir ışık tutalım.

Ay-Koç: Bu yerleşimde kişi çocukluğunda annesi tarafından özgüvenli ve bağımsız olması yönündeki teşvik edilmiştir. Annesi çocukların devamlı yenilenen doğal ihtiyaçlarının içinde kendine ayıracak zamanı bulamamasından ötürü sabırsızdır. Bu şartlarda yetişen kişide kendi ihtiyaçlarını başkalarının karşılayamayacağı düşüncesi hâkim olacağından kendi duygusal ihtiyaçlarına ve diğer insanlara karşı duyarsız olabilir.

Ay-Boğa: Kişinin annesi ihtiyaç duyduğu her anında yanında olan, çocuklarına sevgi ve şefkat gösteren bir annedir. Tutarlı ve kendi yaşamındaki olumsuzlukları çocuklarına yansıtmayan bir annenin kanatları altında büyüyen çocuk yetişkinliğinde duygusal olarak karşısındaki insanlara güven veren bir birey olacaktır.

Ay-İkizler: Kişinin annesi çocukları üzerinde otorite kurmakta zorlanan, konsantrasyonu zayıf, ev işlerinden sıkılan ve fakat çocukları ile olan iletişimine çok önem veren bir annedir. Bu şartlara yetişen çocuk da yetişkinliğinde duygulardan çok iletişime önem veren, hatta duyguları pek de ciddiye almayan bir yapıda olabilir.

Ay-Yengeç: Bu yerleşimde anne çocuklarına aşırı düşkün, kendini çocuklarına adamış bir annedir ve kendi ihtiyaçlarından çok yuvasının huzuru ile ilgilidir. Bu sevgi çemberinde yetişmiş çocuk da aşırı ilgi beklentisi olabilir. Empati yeteneği gelişmiştir ve karşısındaki insanları sahiplenici bir yapıda olur. Mantığına hiç yer vermeden duyguları ile hareket edebilir.

Ay-Aslan: Bu yerleşimde kişinin annesi otoriter olabilir. Anne; çocuğunun toplum önünde, başarılı ve saygın bir birey olması için mücadele eden, çocuğun başarılarını sergilemekten mutluluk duyan bir anne olabilir. Kişi kendini ortaya koyarsa, sahnede ve iyimser olursa sevilebileceğine, başarılı olabileceğine inanan bir yetişkin olur.

Ay-Başak:

Yazının devamı...

Doğum haritamızda Güneş

29 Mart 2021

Güneş’in büyüklüğü ve yaşamsal önemi tartışmasız ve Dünya olarak onun sisteminin bir parçasıyız. Yaydığı enerji yaşamımızın ana kaynağı ve sistemindeki tüm gezegenler etrafında dönüyor. Güneş doğum haritamızda; bizim sağlığımızı, hayatımızın devamlılığını, bilinçli olarak yaptıklarımızı, kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu gösterir. Güneş Sisteminin kralı olan Güneş; astrolojide de kralları, en üst düzey ve asaletli kişileri, toplumda sözü geçen kişileri ve babalarımız gibi bireysel krallarımızı temsil eder.

Güneş “ben” demektir, enerjidir.  Karar verip yaptığımız her şey onunla ilgilidir; çünkü onun olduğu yerde gizli, saklı şeylere yer olamayacak kadar aydınlık bir ortam mevcuttur. Bu sebeple zihnimizle de ilgilidir. Güneş’in haritamızdaki yerleşimi diğerlerinin üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığımızı gösterir.

Gelecek öngörülerinde gezegenlerin Güneş ile irtibatlarına göre hangi konularda nasıl olayların etkilerinin ortaya çıkacağını, nelerin aydınlanacağını görürüz. Bu açıdan bakıldığında; her şeyi aydınlattığı gibi bir anlamda geleceğimizi de aydınlatan bir etkiye sahip.

Şimdi doğum haritamızdaki Güneş’i daha iyi anlamak için burçlarda neler ifade ettiğine bakalım:

Güneş-Koç: Kişiye yaratıcı bir ifade tarzı ve coşkulu bir kişilik verir. Açık sözlü ve rekabetçidir. Karşı tarafı yönetmek isteyebilir. Hedefleri yüksektir ve bir şeyi ilk yapmak, öncü olmak ister. Bazen istediklerini elde edemezse hırçınlaşabilir. Dışarıdan çok anlaşılamasa da iç dünyalarında çok kırılgan olabilirler.

Güneş-Boğa: Bu birleşim kişiye sakinlik ve ağırlık verir. Güvenlik onun için çok önemli olduğundan, risk almadan sabit durumunu koruma çabasındadır. Net olmayan durumlardan hoşlanmaz. Sabırlıdır. Son derece inatçı olabilir. Keyfine çok düşkündür. Sanatsal konularda zevkli ve yetenekli olabilir.

Güneş-İkizler: İletişim konusunda oldukça yeteneklidir. Tek kelime ile zekidir. Neşeli, heyecanlı bir yapıdadır. Hem öğrenmeyi hem de öğretmeyi çok sever ve bu konularda yeteneklidir. Çok meraklı olduğundan tek bir işe odaklanmakta zorluk yaşayabilir.

Güneş-Yengeç:

Yazının devamı...