Küresel işgücü için yol haritas​​​​​​​ı

Küresel işgücü piyasasının 2022’de toparlanması olasılığına ilişkin tahminler aşağıya çekildi. ILO yavaş ve belirsiz toparlanma uyarısı yaptı.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) en önemli düzenli yayınlarından biri olan 'Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm Eğilimleri' raporunun 2022 yılı versiyonu geçtiğimiz hafta yayınlandı.

Küresel eğilimlere ilişkin ipuçları sunan rapor, 2022 ve 2023  için kapsamlı işgücü piyasası tahminleri içeriyor. Raporda, ILO’nun işgücü piyasasının 2022’de toparlanmasına ilişkin tahminlerini aşağı yönlü revize ettiği görülüyor. Salgının işgücü piyasalarını etkilemeye devam etmesi nedeniyle, ILO toparlanmanın yavaş ve belirsiz olacağı uyarısı yapıyor.

Küresel işgücü için yol haritas​​​​​​​ı

52 milyon iş kaybı

Rapora göre, 2021’deki duruma göre iyileşme olsa da küresel toplam çalışma saati hâlâ küresel salgın öncesindeki düzeyin yaklaşık yüzde 2 altında. Bununla birlikte, raporda 2019’un dördüncü çeyreği ile kıyaslandığında küresel toplam çalışma saati açığının 52 milyon tam zamanlı işe eşdeğer olacağı belirtiliyor. Oysa, ILO tarafından Mayıs 2021’deki bir önceki yıllık tahminlerine göre, 2022 itibarıyla beklenen tam zamanlı işe eşdeğer açık 26 milyon düzeyindeydi. Bu sebeple, işgücü piyasasının 2022’de toparlanması olasılığına ilişkin tahminler aşağıya çekilmiş.

Dünyada 207 milyon işsiz...

ILO raporuna göre, küresel işsizliğin en azından 2023’e kadar küresel salgın öncesi düzeylerin üzerinde seyretmesi bekleniyor. ILO verilerine göre, 2019 yılında 186 milyon olan işsiz sayısının 2022 yılında 207 milyon olacağı tahmin ediliyor. ILO raporunda ayrıca, salgında çok sayıda kişi işgücünden çekildiği, yani iş bulamayacağı düşüncesiyle işgücünün dışına çıktığı için istihdama etkinin rakamlara yansıyandan büyük olacağı uyarısı da yapılıyor.

Belirsizlik sürüyor

ILO verilerine göre, küresel işgücüne katılım oranının salgın öncesiyle, yani 2019 yılı ile kıyaslandığında 2022 yılında 1.2 puan düşük olması bekleniyor.Bu düşüş, aslında bir ölçüde son Kovid-19 varyantlarının çalışma yaşamı üzerindeki muhtemel etkilerini ve küresel salgının gelecekteki seyrine ilişkin belirsizliği yansıtıyor.

Küresel işgücü için yol haritas​​​​​​​ı

Küresel görünüm hâlâ kırılgan

Salgının işgücü piyasası üzerindeki etkileri dünyanın tüm bölgelerinde hissediliyor. Diğer taraftan, toparlanma açısından da büyük farklılıklar gözlenebiliyor. Toparlanmanın en ümit verici işaretleri, Avrupa ve Kuzey Amerika’da, en olumsuz işaretleri ise Güneydoğu Asya ve Latin Amerika ve Karayipler’de gözleniyor. ILO verilerine göre, işgücü piyasasında en güçlü toparlanma yüksek gelirli ülkelerde gerçekleşiyor, en kötü gidişat ise düşük-orta gelirli ekonomilerde görülüyor.

Rapora göre, küresel salgının yol açtığı krizin kadın istihdamı üzerindeki orantısız etkisi gelecek yıllarda da sürecek. Bununla birlikte, salgından en az kadınlar kadar olumsuz etkilenen diğer bir grup da gençler. Bu anlamda, eğitim ve öğretim kurumlarının kapatılmasının, başta internet erişimi olmayanlar olmak üzere gençler üzerinde uzun vadeli ve kademeli etkileri olacağı öngörülüyor.

Geçici iş tampon

ILO raporuna göre, geçici istihdam, diğer krizlerde olduğu gibi, bir kısım insan için küresel salgın şokuna karşı bir tampon görevi üstlendi. Çok sayıda geçici iş feshedildi veya yenilenmedi ancak daimi işlerini kaybeden işçilerin de yararlandığı alternatif işler yaratıldı. Diğer taraftan, salgıda ortalama olarak, geçici işlerin yaygınlığı değişmedi.