Buda “Korkmayın” demiş

Şişman Buda’nın öne doğru uzattığı sağ elinde işaret parmağıyla yüzük parmağı hafif yukarı doğru kalkmış, orta parmak ise gerilerek azıcık aşağı doğru inmiştir.
Buda, orta parmağı azıcık aşağıda, öne doğru uzattığı sağ eliyle insanlara:
- Korkmayın, demektedir.
*
Neden korkmayın?
Neden korkuyorsanız, ondan korkmayın. Daha doğrusu insanlığın kanına, iliğine, kemiğine sinmiş en büyük korku neyse, ondan korkmayın.
Yani, ölümden korkmayın.
*
Buda, “Ölümden korkmayın” derken, bir yiğitlik dersi vererek, basit ve ilkel kabile düzeyinin cengâverlik narasından peygamberliğe medet ummaya kalkacak kadar küçük bir adam değildi.
Ölüm korkusu, insanlığın insanlık bilincine erdiğinden bu yana, kuşaklardan kuşaklara lehimlenen ortak bir korkusudur.
*
“Ölümü göze almak”, “ölümü hiçe saymak”, “ölüme meydan okumak”, ölüm korkusuyla didişip, oynaşmanın başka biçimidir ki, ölüm korkusunu insanlığın özünden silip atmaya yetmez.
Buda:
- Korkmayın, derken, “Ölüm size vız gelsin” demek istemiyordu; “Ölüm yoktur ki korkasınız” demek istiyordu.
*
Buda felsefesiyle, enerjinin maddeye; maddenin enerjiye koşuşup durması arasındaki denklemin koşullanmalarımızı zorlayan ve aşan ilişkisine birkaç çivi daha vurmaya kalkacak değiliz.
Bunlar akıl yoluyla bilinen ama duygularla perçinlenemeyen bakışlardır.
*
İnsan elli milyarlık bir zaman kesiti içinde evrensel cümbüşteki gizli anlamsızlığın garip çıngırağını yakalasa bile, ölüm yine kendi küçük cümlemizin en büyük noktasıdır.
Doğum nasıl doğumsa, ölüm de ölümdür.
Buda’nın felsefesi de yetmez bunu aşmaya, İsa’nın üçlemesi de, tasavvufun gökle yeri bütünleştirmeye çalışan ruhsal kanatlanması da...
*
Buda:
- Korkmayın, diyor.
Bu uyarıyı daha dar açılarda da ele alabiliriz.
Çoğumuzun çocukluğuyla gençliği, çağdaş yaşam biçimlerine “Bize göre değil” korkusunun başımızı başka yöne çevirtmesiyle geçmiştir.
“Olanaklarımıza göre değil” diye çevirmişizdir başımızı başka bir yöne, “Bize göre değil” diye çevirmişizdir.
*
Çağdaş yaşam biçimleri “Olanaklarımıza göre” olmadığı zaman dahi, yine de “Bize göre”dir.
“Olanaklarımıza göre değil” demek başka bir şeydir, “Bize göre değil” demek başka şeydir...
*
Bir kez “Bize göre değil” diye tutturduk mu, olanaklarımızı genişlettiğimiz zaman bile, çağdaş yaşam biçimlerine yaklaşmayı, kendimize layık görmemeye devam edebiliriz.
*
Buda “Ölümden korkmayın” diyor ama...
Siz hayattan da korkmayın.