Dalga

Afganlı bir kumaş satıcısıyla, Sudanlı bir ayakkabı onarıcısı arasındaki en büyük benzerliğin ikisinin de evinde on cilt kitap bulunmayışı olduğunu acaba Danimarkalı bir bahçe mimarı hiç düşünmüş müdür?
Haydi diyelim Danimarkalı bir bahçe mimarı hiç düşünmedi, öyleyse kim düşündü?
*
Yoksullukla evdeki kitap sayısı arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını incelemiş Tibetli bir subay var mıdır?
*
Bir yazı adamı olmayı ünlü olmak için mi isterdiniz, yoksa Ugandalı bir dondurmacının sizin ne yazdığınızı merak etmesi için mi?
*
Yasa maddelerinin en kötü yazılmış olduğu ülkeler üstünde neden kocasının hiçbir araştırma yapmamış olduğunu kaç kadın düşünmüştür?
*
Yasa maddelerinin kendi anadilinde en kötü yazmış ülkelerden biri, kendi varlığını koruma doğrultusunda turizme mi daha çok önem vermelidir, yoksa daha çok köylüye nefer üniforması diktirmeye mi; yoksa Arapça yazılmış Hıristiyan dualarını Arjantinli Yahudilere sabah akşam ezberletmeye mi?
*
Sizce vatan sevmek bir meslek olabilir mi?
*
Hiçbir mesleğiniz olmadığı halde vatanınızı çok sevmekle istediğiniz arabayı Bolivya’da mı daha kolay alırdınız; İngiltere’de mi, yoksa Türkiye’de mi?
*
Gelişmemiş ülkeler, kendi başkentlerinin sömürgesi midir?
*
Eğer o ülke insanları, kendi dukalıklarının bir iç sömürgesi değillerse, neden hepsinde de kitap yasaklarıyla, çağdaş yazarların cezalandırılması için özel mahkemeler var?
*
Yazar yetişmeyen bir yerden general yetişebilir mi?
*
Gerçek bir yazar kendi ülkesinin gizli bir iç sömürge olmasına karşı çıkar.
Böyle bir yazarı sütçüler mi daha çok onaylar, simitçiler mi, hazineden geçinenler mi, yoksa gelecek yüzyılda doğacak kanguru yavruları mı?
*
Moğol bir piyanist Viyana’da Ravel çalarsa Suudi Arabistan’dan alkış alabilir mi?
Peki, Ulvi Cemal’i çalarsa alabilir mi?
Peki, Ravel çalmak yerine örtülü ödenekten para çalarsa nerede alkışlanabilir?
*
Neden Kırgızlarla Faslıların yüzde seksen meslekleri yok?
Ama karıları yahut kocaları var.
Peki, nasıl geçiniyorlar, vatanlarını severek mi, yoksa Tanrı’ya dua ederek mi?
*
Türkiye’de yıldız haritası koleksiyonuna sahip olanlar mı daha çoğunluktadır, yoksa kibrit koleksiyonuna sahip olanlar mı, yoksa bir iş bulmak için ricaya gidenler mi?
*
Doğru dürüst yaşamak için, yaşamayı hak etmekte bir ev kitaplığının mı rolü daha büyüktür, yoksa bir bulaşık makinesinin mi?