Seçenekler

Seçenekler

       BAŞKENT kulisleri iktidar alternatifleriyle çalkalanıyor.
       Yavuz Donat dün adını koydu: Çankaya Hükümeti...
       CHP lideri Deniz Baykal da, koalisyonun son bulması halinde Demirel'in seçim hükümeti oluşturulmasındaki "rolü"nü onaylayan bir yaklaşım sergiledi: "Ümit ediyorum ki, Cumhurbaşkanımız bu dönemin en doğru, en uygun, tartışmasız ve çekişmesiz şekilde geçirilmesini sağlayacak düzenlemeyi yapacaktır."
       İlk bakışta en kolay formül gibi gözüken, Demirel'in atayacağı kabineyle seçime gitme olasılığının gerçekleşme yüzdesi kaçtır?
       Anayasa'nın 116'ncı maddesine bakarsak, bu şansın muhalefet penceresinden göründüğü kadar pratik olmadığı sonucuna varabiliriz.
       Kanal - D'deki programda Başbakan Yılmaz, Uğur Dündar ve Haluk Şahin'in soruları üzerine istifa etmeyeceğini kamuoyuna açıkladı.
       Bu durumda hükümeti düşürmenin tek yolu gensorudur.
       CHP, DYP ve Fazilet'in hazırladığı üç ayrı gensoru önergesi Meclis'te oylandığında 55'inci hükümet dönemi son bulacaktır.
       CHP, desteğini çektiğine göre, hükümetin ayakta kalması olanaksız hale gelmiştir.
       Bu durumda Aralık başından itibaren TBMM yeni bir hükümet arayışına girecektir.
       Son kriz yaşanmasaydı ve Yılmaz - Baykal protokolüne göre, Başbakan Aralık sonu itibariyle "söz"ünde durarak görevinden çekilseydi, "seçim hükümeti"ne geçiş belki daha kolay gerçekleşebilirdi.
       O zaman araya, yeni bir koalisyon girmeden, Meclis'teki partilerin güçleri oranında temsil edilecekleri bir hükümetle seçime gidilmesi daha kolay olacaktı.
       Cumhurbaşkanı'nın bu iktidarı, şekillendirmesi çok daha kolaydı.
       Ancak, 45 gün önceye çekilen, Başbakan'ın istifası ya da hükümetin düşürülmesine dönük gelişmeler üzerine, Çankaya'nın doğrudan bir kabine oluşturmasında en azından, zamanlama açısından bazı zorluklar çıkabilir.
       Çünkü Anayasa'nın 116'ncı maddesi Cumhurbaşkanı'na, Bakanlar Kurulu'nun güvensizlik oyuyla düşürülmesi halinde, 45 gün içinde yeni hükümet çıkarılamadığı hallerde seçimleri yenileme ve Başbakan atama yetkisi tanıyor.
       Demirel'in, Anayasa'nın 116'ncı maddesi ortadayken ve seçimlere beş ay gibi bir süre varken, "Çankaya hükümeti" kurması ancak tüm parti liderleriyle bir "konsensüs" sağlaması halinde mümkün görünüyor.
       Özetle...
       Fazilet, Meclis'teki en fazla sandalyeye sahip parti olarak koalisyon denemesi yapmak isterse Cumhurbaşkanı ne diyecek?
       Ya da Mesut Yılmaz, Anasol açısından "havada ikmal" önerebilir. Senaryo şudur:
       Başbakan istifa eder, hükümeti Ecevit kurar. CHP de sosyal demokrat başbakana "güvensizlik" oyu vermekte zorlanabilir.
       Kulislerde başka olasılıklardan da söz ediliyor.
       Örneğin Zekeriya Temizel'in başkanlığında bir "teknokratlar hükümeti" güncel bir olasılıktır.
       Böyle bir model oluşturulursa, o zaman Nisan'da yerel seçimler yapılır, genel seçimler ise 2000 yılındaki normal süresine kalabilir.
     "Seçime dek, Hikmet Abi" formülü ise, Meclis Başkanı'nın tarafsızlığı ve gruplar üzerindeki hakimiyete dayalı bir "geniş tabanlı hükümet" klasiğidir. Tabii, bu formüle de "Çankaya hükümeti" gözüyle bakılabilir.

       -------
       Not: Cumhurbaşkanı Demirel'in, Aşkabat'ta verdiği mesaj, akşam saatlerinde Türkiye'ye ulaştı. Cumhurbaşkanı anayasal konumunu tereddüde yer vermeyecek şekilde çiziyordu:
     "Çankaya hükümeti olmaz, kurulacak hükümet güvenoyu almalıdır."
Yazara E-Posta: d.sazak@milliyet.com.tr