CHP kaç yaşında?

CHP 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Gerçekten kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na veriliş tarihine göre resmi “kütük yaşı” 97’dir.

Ancak...

Bir başka yaklaşım daha var.

Şöyle ki...

ALTERNATİF TARİH

Alev Coşkun’un satırlarından özetliyorum:

CHP’nin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na verilmesinden 4 yıl sonra, CHP’nin ilk kurultayı toplandı.

Tarih 15 Ekim 1927...

Atatürk açış konuşmasında “bu kurultayın birinci değil, ikinci kurultay” olduğunu söyledi.

Ve...

“CHP’nin ilk kurultayının 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi olduğunu” belirtti.

Dahası, “bu tarihlerin de böyle kabul edilmesini” istedi.

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK KONGRE

1927’den sonra toplanan CHP kurultayının tarihi 11 Mayıs 1931.

Atatürk bu kurultayın açış konuşmasında da konuya bir kez daha işaret etti.

Açıklık getirdi:

CHP’nin ilk kongresinin Sivas Kongresi olduğunu ve kuruluşun esasında ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK DERNEĞİ olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet gazetesi de “CHP Üçüncü Büyük Kongresi dün açıldı” manşetini atmıştı.

Atatürk kurultay konuşmasında şöyle demişti.

“Bizim kongremiz bundan 12 yıl önce Sivas’ta bir mektep dershanesinde yapılmıştır.”

Böylece 1931 kurultayı CHP’nin üçüncü kurultayı olarak Atatürk tarafından ilan edilmiş oluyordu.

Atatürk açıkça “CHP’nin kuruluş tarihi 4 Eylül 1919’dur” demiştir.

Yani...

Partinin kuruluş dilekçesi resmen 9 Eylül 1923’te İçişleri Bakanlığı’na verilmiş olsa dahi CHP’nin kurucusu asıl kuruluşun 4 Eylül 1919 olduğunu çok kez vurgulamıştır.

Bu durumda CHP’nin 101 yaşında olduğu görüşü de sağlam dayanaklara sahip.

MİLLİ MÜCADELE BAĞI

Gazi Mustafa Kemal’in CHP’nin kuruluşunu 1919’a çekme kararı şöyle yorumlanabilir.

“CHP ile Milli Mücadele arasındaki bağı ve sürekliliği vurgulamak.”

“CHP’yi Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası Sivas Kongresi’nde bağlamak.”

“CHP’nin köklerinin Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı olduğunu işaret etmek.”

“CHP’nin anasının Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği olduğunu ortaya koymak.”

......................

Sonuç...

CHP resmi kayıt hesabıyla 97 yaşını kutlamıştır.

Ama...

Atatürk’ün iradesinin de dikkate alınması gerekir.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında “CHP’nin kök yaşı 101”dir diye bir referans olmalıydı.

“Milli Mücadele’nin, Kurtuluş Savaşı’nın öz suyundan doğduğunu” bu 101 yaş, yani alternatif yaş söylemiyle vurgulamalıydı.

Umarız gelecek yıl Atatürk’ün iradesini de yansıtan böyle bir kutlamaya tanık oluruz.

CHP kaç yaşında

11 Mayıs 1931 tarihli Cumhuriyet gazetesi “CHP Üçüncü Büyük Kongresi dün açıldı” manşetiyle çıkmıştı.

KÜÇÜK NAPOLYON SENDROMU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için Çetin Çetiner “Küçük Napolyon” kara mizahını yapıyor.

Fransızlar da çizgilerle bu kara mizahı yansıtıyor.

Macron, Türkiye karşıtlığı eksenindeki blokun başında olmak çabasında.

Tramplen olarak da “Frankofon Lübnan’ı kullanmak istiyor gibi...”

BÜYÜK LÜBNAN DEVLETİ

Bundan 100 yıl önce Fransız subay Henry Gouraud Beyrut’ta “Büyük Lübnan Devletini” ilan etmişti.

O yıllarda Fransa, Ortadoğu’daki Hıristiyanların koruyucu gücü rolüne soyunmuştu.

Suriye, Irak, Lübnan, Mısır, Filistin-İsrail topraklarındaki Hıristiyan toplumlar üzerinden bölgeye ağırlık koyma çabasındaydı.

ENERJİ PASTASI

Şimdi de Macron aynı çizgide.

Üstelik bu defa enerji pastasından dilimler koparmak istiyor.

Lübnan kıyılarındaki bazı bölgelerde arama faaliyetleri için imzalar atıldığı iddiaları var.

Türkiye’ye karşı zaten oluşmuş bulunan bloktan yana açık tavır koyarak ve bir bakıma koruyucu rol üstlenerek Doğu Akdeniz’deki büyük pastadan iri dilimler koparma hesabında.

Macron’un bu tutumu Türkiye ile Yunanistan ve diğer Akdeniz kıyı ülkeleri arasında -olası- diyaloğun da önünü kesmek amaçlı.

Görüşme masasının kurulmasını, koruyucu rolüyle engelleme taktiği uyguluyor.

Ama...

Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma çıkarsa, Fransa’nın tribüne çıkıp “seyirci” rolüne geçeceğine de kimse kuşku duymasın.

CHP kaç yaşında

 Fransız medyasında Macron (Napolyon) Bonaparte (!!)