Soykırımı inkârla kabul!

Bu nedenle, bir İsviçre Mahkemesi'nin Doğu Perinçek hakkındaki tecilli hapis ve para cezası fikir özgürlüğüne ters düşen bir karardır.Ne yapmış Perinçek?Bir tarihte, İsviçre topraklarında verdiği bir demeçte, "Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır" demiş. Bunun üzerine bir Lozan mahkemesi de, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında dava açarak kendisini mahkûm etmiştir.Evet, yanlış bir karar.Demokrasiye aykırı bir durum.İfade özgürlüğüne sığmıyor.Tabii demokrasi diyorsak, ifade özgürlüğünü içimize sindiriyorsak, bunun tam tersinin de geçerli olması gerekir.Bir başka deyişle:"Ermeni soykırımı vardır!" diyen de demokrasinin önkoşulu olan ifade özgürlüğünden yararlanmalıdır.Bunu Türkiye için belirtiyorum."Ermeni soykırımı yoktur" diyen Doğu Perinçek'in bu demokratik hakkını hararetle savunanlar, eğer inandırıcı olmak istiyorlarsa, eğer ifade özgürlüğüne gerçekten sahip çıkıyorlarsa, "Ermeni soykırımı vardır!" diyenlerin de bu hakkına saygı göstermelidirler.İşin özü budur çünkü.Başka türlü demokratlık olmaz. Demokrasi kültürünün bir parçası sayılmaz tersi bir tutum... Hrant Dink, o alçakça suikasttan bir süre önce Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Ermeni soykırımı vardır" demişti. Hakkında 301'den önce soruşturma, sonra dava açılmıştı, Türklüğe hakaret gerekçesiyle...Sormak gerekiyor:Demokraside yeri var mı bunun?Demokrat olmak isteyen, demokratik hak ve özgürlüklere saygı göstermekten yana olanlar, hem Doğu Perinçek'in, hem de, toprağı bol olsun, Hrant Dink'in ve onun gibi düşünenlerin ifade özgürlüğünden yana çıkar.Geçen yılın başlarında Avusturya'da İngiliz bir tarihçi yargılandı ve üç yıl hapse atıldı. Suçu Yahudi soykırımını, yani Holocaust'u inkâr etmekti.İngiliz basını genel olarak İngiliz tarihçiyi görüşlerinden dolayı yerin dibine batırdı, ancak cezalandırılmasına da karşı çıktı.İngiliz Independent gazetesi başyazısında, İngiliz tarihçinin görüşlerini iğrenç bulduğunu belirtirken, kendisinin bu görüşlerini "kamuoyu önünde savunma ve ifade edebilme hakkına sahip olması" gerekir diye yazdı.Bunun gibi, Financial Times'ın önde gelen yazarlarından ve ekonomi editörü Martin Wolf da Avusturya Mahkemesi'nin hapis cezasını eleştirmişti. Hitler'in ölüm kamplarında ailesinin birçok ferdini kaybetmiş olan Wolf özetle demişti ki:"Yahudi soykırımının inkârı da ifade özgürlüğünden yararlanmalı. Karşıt görüşlerin varlığı doğruları zayıflatmaz, tersine güçlendirir. Haklılık böylece daha rahat savunulur hale gelir."Demokratlık kolay değil.Soykırım hiç kuşkusuz insanlığa karşı bir suçtur; ona karşı çıkmak her şeyden önce insanlığın gereğidir.Öte yandan şiddeti, ırkçılığı övmek ve özendirmek elbette yasalara göre suç olmalı ve cezalandırılmalıdır.Ancak, tarihi yasal parantezlere alarak bir yere gidemeyiz. Barışı ve huzuru yakalamanın yolu, tarihi özgürce, serbestçe tartışmaktan geçiyor. h.cemal@milliyet.com.tr Evet, öyle. Soykırımı inkâr suçu olmaz, olmamalı. Böyle bir suç, demokrasileri demokrasi yapan ifade özgürlüğüne aykırıdır.