Rakamların dili...

Rakamların dili...

Hasan PULUR

POLİTİKADA "rakamlara boğulmuş" diye bir laf vardır. Adam konuşmasını rakamlarla, sayılarla donatır, her dediği doğrudur, ama o kadar çok rakam, sayı, oran kullanır ki, dinleyenler bunalır, bir şey anlamaz...
İşte, bu konuşmalara "rakamlara boğulmuş!" derler.
Peki, rakamları, sayıları vererek, bir konuyu açık seçik anlatmanın imkanı yok mudur?
Vardır, rakamlara can vererek konuyu o kadar güzel anlatırlar ki!
Bir örnek.
* * *
1998 bütçesi üzerine Meclis'te ANAP grubu adına İlhan Kesici konuşuyor.
Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri, iç borçlanma ve buna ödenen faiz...
Devletin parası yok, vergi toplayamıyor, açığı kapatamıyor, çareyi vatandaştan para alıp, borçlanmakta buluyor, Devlet tahvili, Hazine bonosu çıkarıyor, yıllardır, bunlara yüzde yüzün üzerinde faiz ödüyor.
Nereden ödüyor bu faizi?
Toplayabildiği vergilerden...
Peki ödediği faizlerden vergi alabiliyor mu?
Ne münasebet, haddine mi düşmüş!
* * *
İŞTE İlhan Kesici, konuşmasında bu konuya değinirken, "İç borç faizlerinin milli gelire oranı yüzde 11'e çıktığını belirtiyor, bunun normalinin yüzde yarım ile bir olduğunu" söylüyor.
Sonra rakamlara geçiyor:
"İç borç faizi 5.3 katrilyon lira... Dolara vurursak 22 milyar dolar." Yani günde 15 trilyon lira... Türkiye sabah 9'da "Bismillah" deyip işe başladı mı, akşam 18'e kadar, 15 trilyon lira iç borç faizi ödüyor...
Peki 15 trilyon lirayla ne yapılır?
* * *
İLHAN Kesici, Türkiye'nin dört bir yanından örnekler veriyor:
"Muş ovaları, Türkiye'nin üçüncü büyük ovalarıdır. Ovalar (Alpaslan 1) ve (Alpaslan 2) barajlarını bekler. (Alpaslan 1), barajının üçte biri bitmiştir, tamamlanması için 12 trilyon lira gerekmektedir. Yani Türkiye bir gün, sadece bir gün bu faizi ödemezse Muş Ovası ayağa kalkar."
* * *
KESİCİ, Doğu'dan, Batı'ya, Ege'ye geçiyor:
"Denizli'nin Baklan ovaları, aşağı yukarı 60 bin hektardır. 20 bin hektar arazi sulamaya açılmış, 40 bin hektar, 400 bin dönüm arazi su beklemektedir.
Bunun için de sadece 16 trilyon lira lazımdır. Türkiye iç borcuna ödediği bir günlük faizle 20 senedir bekleyen Baklan ovalarını ayağa kaldırabilir."
* * *
GELELİM Bursa'ya, İlhan Kesici Bursa milletvekili, bakalım seçim bölgesinin durumu ne, görelim:
"Bursa 22 yıldır havaalanı bekler, 22 kilometre şehir bağlantısı yolu bekler, 23 kilometre çevre yolu bekler. Bütün bu projelerin toplam bedeli 130 milyon dolardır, yani Türkiye'nin sadece iki günlük faiz bedelidir."
* * *
İLHAN kesici Bursa milletvekilidir, ama aslen Sivaslıdır. "Orta Anadolu'nun en fakir, en geri kalmış bölgelerinden biri benim memleketim Sivas'tır" diye söze başlar:
"1997 sayımında, vilayet nüfusu olarak geri kalan eksiye giden tek vilayet Sivas'tır. Sivas'ın bütün birikmiş projelerinin tamamı 180 milyon dolardır. Üç günlük faiz ödemesinden kurtulursak, Sivas'ın bütün projelerini çözeriz."
* * *
VE Kesici, sözünü getirir, medar - ı iftiharımız Atatürk Barajı'na:
"Atatürk Barajı'nın maliyeti ikibuçuk, üç milyar dolardır. Bizim senede iç faize verdiğimiz rakam 22 milyar dolardır. 22 milyar doları ikibuçuk milyar dolara böldüğümüzde, Türkiye her birbuçuk ayda, bir Atatürk Barajı yapabilecek kabiliyete sahip olacaktır."
* * *
EVET, rakamların da dili var, eğer Kesici'nin dilini kullanırsanız, bir şeyler öğrenip, karşılaştırabilirsiniz...
Yoksa rakam kalabalığında boğulursunuz.
* * *
ŞİMDİ soranlarınız çıkabilir:
"Bu vergisiz faizi kimler alıyor?"
Hazine bonolarını, Devlet tahvillerini kimler kapatıyorsa onlar...


Yazara EmailH.Pulur@milliyet.com.tr