Küresel orta sınıf sanılandan küçük

Bugün bayram. Sevdik-lerimizle kucaklaşırken yoksullarımızı da hatırlamamız, onlara yardım elimizi uzatmamız gerektiği günler...
Dünyaya bakacak olursak, günlük 2 doların altında yaşayanlar yoksul kategorisine giriyor ve dünya nüfusunun % 15’i yoksulluk sınırında yaşıyor.
Washington merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Pew Research Center, dünyada gelir düzeyindeki kaymaları mercek altına almış. Dünya nüfusunun % 88’ini oluşturan 111 ülkede 2001-2011 arasındaki 10 yıllık dönemi kapsayan araştırmanın sonuçları, son yıllarda bütün uluslararası şirketlerin umut bağladıkları küresel orta sınıfın, sanılandan daha küçük ve daha yoksul olduğunu ortaya koyuyor.
Gerçi yoksulluk sınırında yaşayanların sayısında elbette ciddi bir azalma ve orta sınıfta kayda değer bir artış olmuş; ancak bu artışlar, sıkça telaffuz edilen “2 milyar yeni tüketici” rakamının hayli uzağında...

Çin olmasaydı...
Pew’nun araştırmasına göre orta gelirli (günlük harcaması 10-20 dolar) nüfus, 21. yüzyılın ilk 10 yılında neredeyse ikiye katlanarak dünya nüfusundaki payını % 7’den % 13’e çıkarmış; ancak rakamlar küçük: Sayıları 399 milyondan 784 milyona yükselmiş. Orta gelirli nüfusa yeni katılan 385 milyon kişinin 203 milyonu sadece Çin’de, 182 milyonu ise bütün geri kalan ülkelerde. (Güney Amerika’da 50 milyon, Doğu Avrupa’da 30 milyon gibi).
Günlük 10-20 dolar arasındaki kazanç, yıllık 14 600-29 200 dolarlık gelire tekabül ediyor. Pew hatırlatıyor: “ABD’de yoksulluk sınırı yıllık 23 bin dolar. Buna göre dünyanın geri kalanındaki pek çok ülke, yoksul ve düşük gelir kategorisine giriyor.”

% 16’sı rahat
Günlük 20 dolar ve üzerinde gelire sahip olanlar, yani yılda 29 bin dolar ve daha fazla kazananlar, dünya nüfusunun sadece % 16’sı. Araştırmayı yapan kuruluş Amerikalı olunca, ister istemez ABD’de yıllık 23 bin dolar olan yoksulluk sınırıyla bir karşılaştırma yapıyor ve “dünyada öyle aman aman bir zenginleşme yok” diyor.
2001-2011 yılları arasında en büyük artış, günlük geliri 2-10 dolar arasında olan düşük gelir grubunda gerçekleşmiş. 10 yıl önce 2.75 milyar insanın yer aldığı düşük gelir grubu 3.44 milyar kişiye yükselerek toplamda aldığı % 56’lık payla gelir grupları içinde açık ara en büyüğünü oluşturuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu gelişme büyük ölçüde yoksul sayısının azalmasından kaynaklanıyor. Günde 2 doların altında yaşayan yoksulların oranı 10 yılda % 29’dan % 15’e gerilemiş. İkisi birlikte ele alındığında dünya nüfusunun % 71’inin ya yoksul ya da düşük gelir grubunda olduğunu görüyoruz.

DİĞER YENİ YAZILAR