Terzioğlu: Trafiğe akıllı kartla çözüm

Terzioğlu: Trafiğe akıllı kartla çözüm


       Sadece trafikte değil, her konuda en zor olan, yenilikçi ve bize özgü çözümler üretebilmek. Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Tosun Terzioğlu'nun geliştirdiği Trafikte Akıllı Kart Projesi (TAP), bu açıdan gerçekten çığır açıcı nitelikte. Terzioğlu'nun rektörlükten önce 5 yıl süreyle TÜBİTAK Başkanı olarak sağladığı birikimin de herhalde bu projenin yaratılmasında katkısı var.
       Hem elektronik ruhsat işlevini görecek, hem de denetimlerde teknolojiyi trafiğin hizmetine sunan bu proje ilk olarak, Sabancı Üniversitesi ile birlikte 4 ay önce düzenlediğimiz Diyalog Konferansı'nda Prof. Terzioğlu tarafından açıklanmıştı. Trafikte Ortak Akıl Platformu TRAP'ın tüm üyeleri tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılanan TAP, ortak mukavele haline getirilmiş ve Prof. Terzioğlu'nun yanı sıra Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Eczacıbaşı, Varan Genel Müdürü İbrahim Aybar, DEİK Yönetim Kurulu üyesi ve Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Çelik Kurdoğlu ve Honda Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Soner mukavelenin altına imza koymuşlardı.
       Akıllı kart, her aracın ön camına yapıştırılacak bir mikrochip'ten ibaret (otomatik köprü geçişlerinden kullanılan türden). Aracın plaka ve ruhsat numarası, ödenen ve ödenmeyen vergiler, trafik cezaları, karıştığı kazalar, servis bilgileri, kısacası aracın hem sabit hem de yenilenen bilgileri bu kartta depolonacak. Tıpkı şimdiki ruhsat gibi akıllı kart olmadan hiçbir araç trafiğe çıkamayacak. Ayrıca başta aşırı hız olmak üzere bazı kural ihlallerinde sürücüye otomatik ceza yazılması da mümkün olabilecek. Böylesine aktif bir kartın, trafikte veri toplama sorununu da ortadan kaldıracağına kuşku yok.
       Aradan geçen 4 ay içinde projede epey yol alınmış. Sabancı Üniversitesi olarak bu konuda TÜBiTAK'a bağlı Marmara Araştırma Merkezi MAM'la işbirliğine gitmişler. Üniversite adına projeyi yürüten Mühendislik ve Doğa Bilimleri öğretim üyesi Yusuf Leblebici'nin aktardığına göre akıllı kartta artık prototip üretme aşamasına gelinmiş. Ve prototipin üretilmesi için Eczacıbaşı Grubu şirketlerinden E - Kart firmasıyla prensipte anlaşma sağlanmış.
       Akıllı kartın işlerlik kazanması için, trafik polislerinin elinde de bu elektronik verileri uzaktan okuyabilecek yazıcı/okuyucu cihazlar bulunması gerekiyor. Sistemin üçüncü ayağında ise seçilecek yollara belli aralıklarla yerleştirilecek sabit izleme istasyonları var. Böylelikle veri iletişimi sayesinde otoyolda 2 istasyon arasında hız sınırını aşan araçlar derhal tespit edilebilecek. Daha doğrusu bu bilgi akıllı karta anında işlenecek.
       Bu projenin hayata geçirilmesi için kuşkusuz Emniyet GenelMüdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın yeşil ışık yakması ve bazı mevzuat değişiklikleri gerek. Ayrıca belli bir kaynağa da ihtiyaç var kuşkusuz.
       Akıllı kartların maliyeti, 10 doları geçmiyor. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi iş sadece akıllı kartla bitmiyor. Prof. Terzioğlu'na göre akıllı kartın araca ilk takılması sırasında sürücülerden bir kereye mahsus olmak üzere 10 yerine 20 dolar tahsil edilebilir ve artan parayla projenin kamuya ait aşamaları finanse edilebilir.

Alo 154 yenilendi

       İstanbul'da hizmet veren Alo Trafik 154 hattında birkaç ay öncesine kadar sadece 7 - 8 polis görev yapıyordu. Şimdi ise bu sayı 56. Sadece sayı artmadı, memurların nitelikleri de değişti.
       Trafikte Ortak Akıl Platformu TRAP olarak ocak sonundaki Diyalog Konferansı'nda Alo Trafik hattını daha işlevsel kılmak ve vatandaşların gönül rahatlığıyla arayabilecekleri bir hat haline dönüştürmek amacıyla bir proje oluşturuldu. Mukavelenin altında İstanbul'un trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Baki Özer'in yanı sıra Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Hitay Güner, Otomotiv Sanayi Derneği Genel Sekreteri Ercan Tezer, TŞOF eğitim müşavini Hayrünisa Çilingiroğlu ve meslekdaşım Nazire Kalkan'ın imzaları olsa da, görevi nedeniyle işin yükünü sayın Özer sırtlandı.
       Özer, aradaki 4 aylık sürede konuyu ciddiyetle ele aldı ve Alo 154'ün hem kadrosunu genişletti, hem de hat sayısını artırdı. Daha da önemlisi buradaki görevlileri, bu işi yapmaya istekli, hevesli polis memurlarıyla değiştirdi.
       Ayrıca İstanbulluların Alo 154'ü arayabilecekleri konuların bir listesi çıkarıldı. Trafik Planlama Dairesi tarafından hazırlanan 41 maddelik liste, gerçek anlamda sonuç alınabilecek konuları içeriyor. Emniyet yetkilileri, önümüzdeki dönemde her türlü platformda İstanbullu sürücüleri bu liste hakkında bilgilendirmeye çalışacaklar.
       Çünkü Özer'in yaptırdığı çalışma sonucunda görülmüş ki, 1999'da Alo 154'e başvuran 71 bin İstanbulludan ancak yüzde 6'sının şikayeti somut olarak trafikle ilgili.
       Daha önce Alo 154'te çalışan polis memurlarının bu işi geri hizmet ya da bir çeşit sürgün yeri gibi gördüklerini vurgulayan Özer, "İşe çalışma koşullarını iyileştirmekle başladık. İstekli olanlara öncelik tanıdık. Kayıt sistemlerini yeniledik. Yoğunluk yüzünden arayanlara bizim geri dönmemiz mümkün değil. Ancak yeniden arayanlara başvuruları hakkında bilgi verebiliyoruz" diyor.


Yazara E-Posta: mtamer@milliyet.com.tr