Sizin de serüveniniz

Milliyet, tarihinin hiçbir döneminde tek başına ‘gazete’ olmadı.

İlkeli duruşunun yanına daima sıfatlar eklendi: ciddi, güvenilir, mesafeli... Siyasetin nabzı, ekonominin referansı, eğitimin, sanatın, bilimin destekçisi oldu. Sporun kalbine girdi.

Ve daima efsane bir tarihle anıldı.

Açın bakın basın tarihimize; haberlere, araştırmalara, tezlere, raporlara, sayısız kitaplara konu olan bir gazetenin, Milliyet’in öyküsüyle karşılaşacaksınız. Bir ülkenin kalkınmasının, reformlarının, toplumsal olaylarının en ‘canlı’ tanığı olduğunu göreceksiniz. Milliyet’in 70 yıl süren serüveninin aynı zamanda Türkiye’nin tarihi olduğunu da.

Efsanelerle dolu bir geçmiş ve bugün dünyanın değişimine ayak uyduran bir gazete! Neden böyle bir gazete kendisini anlatma ihtiyacı duyar?

Çünkü Milliyet sadece bizim değil, sizin de serüveniniz.

Geride bıraktığımız bu 70 yılın içerisinde sizin de hikâyeniz var.

Bir ülkenin gelişmesine, bir toplumun kalkınmasına sunduğunuz katkı var.

Tanık olduğumuz üzüntüleriniz, sevinçleriniz var. Projelerinizle, yenilikçi yatırımlarınızla, değişen dünyanın karşısında baş gösteren sorunlara ürettiğiniz çözümler var. Birlikte var oluşumuzun hikâyesi var. İşte tam da bu nedenle ‘gurur’ duyacağımız bu ortak geçmişle, geleceğe olan inancımızı size hatırlatmak istedik.

Dolayısıyla bu bir ‘mektup’ değil, bir ‘davet’ değil, bir makale’ de değil... Bu size bir çağrı!

1950 yılından bu yana evrensel gazetecilik ilkelerinin Türk basınına taşınmasına ve yerleşmesine öncülük eden Milliyet’in, bugün kendisini ‘basında güven’ logosuyla onurlandıran sizlere bir çağrı...

Ve hatırlatmak istiyoruz.

Çünkü geride bıraktığımız 70 yılı hatırlatmanın geleceği daha da ileriye taşımak olduğunu biliyoruz.

Milliyet sadece ilkeli haberciliğiyle basında bir ekol, bir okul olmadı birçok konuda da öncü oldu. Örneğin ekonomi gazeteciliğinin öncüsü oldu. Öyle ki; Türk basınında ilk ekonomi sayfası 1963 yılında Abdi İpekçi’nin kararıyla hazırlandı. 1980 yılına kadar Ali Gevgilili tarafından yönetildi. Bugün Milliyet ekonomi sayfalarını sadece artırmakla kalmadı, ekonomi haberlerini okurların da artık kolaylıkla anlayabilecekleri günlük hayatın bir parçası haline getirdi. Örneğin, bugün artık Türkiye’nin en köklü sanat dergisi olan Milliyet Sanat’ı çıkarttı. Namık Sevik’in liderliğinde spora farklı bir bakış açısı getirdi. Eğitim, kültür, gençlik haberleriyle yeni bir soluk oldu. Çocuk Dergisi ve Milliyet Kitapları gelecek kuşaklar için paha biçilmez hazineler oldu. Sosyal sorumluluk projelerinde ilkleri başardı. Bunlar ve benzerleri gibi onlarca, yüzlerce örnek saymak mümkün.

Milliyet’i başarılı kılan da budur. Tarımdan sanayiye, turizmden bilişim dünyasına, spordan siyasete, eğitimden kültüre, sağlıktan bilime bütün sektörlerin, alanların, disiplinlerin ve onların paydaşlarının tercihleri haline gelmesidir.

70 yaşına girebildiysek, Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeleri sayfalarımıza taşırken hâlâ “referans” gazete olma özelliğimizi sürdürdüğümüz içindir.

Bugün toplumda tüm ayrışmalara, kopuşlara, zaman zaman ortaya çıkan saldırgan tavırlara rağmen çok saygın bir yere sahip olan Milliyet, kimliğini gazetecilik anlayışına borçludur. Bu kimliğini bundan sonraki yayın hayatında da koruyacağından kimsenin kuşkusu yoktur, olmamalıdır. Abdi Bey’den başlayarak bugüne kadar bu çabaya katkıda bulunan bütün gazetecilere, emeği geçen herkese teşekkür etmek de boynumuzun borcudur.

Bu sorumluluk ve inanç içinde, bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayacak olan sizlerle tarihteki yerimizi de çoktan aldık. Bu hepimizin ortak hafızası. Sadece bizim değil, bu ülkenin geleceğine yatırım yapan, katkı sağlayan, elini taşın altına koyan sizlerin de desteğiyle var oluş hikâyemiz sürecek.

Bugün hep beraber 70. yılımıza girdik...

Yeni bir anlayışla, kaliteli haberciliğiyle... Rekabet ve iş birliğinin önemini bilerek, prestijini ve kazanımlarını koruyarak... Sizlerle, okurlarıyla var olmaya devam ediyor, edecek. Bu sadece bizim serüvenimiz değil, sizin de serüveniniz...

Sizin de serüveniniz

Sizin de serüveniniz