Sigortasız çalışırken iş kazası geçirme

Değerli Okurlarım, bugünkü yazımda, işçi ve işverenin çalışma hayatında karşılaşabileceği en ciddi bir konuyu örnekleriyle açıklayacağım. Yasa gereği işçi, işyerinde 1 gün veya 4-5 saat gibi az bir zaman diliminde çalışmış olsa bile bu hizmetin SGK’na bildirilmesi gerekmektedir. İşçinin, yazılı iş sözleşmesi yapmasına gerek yoktur, sözlü iş sözleşmesi de olabilir.
Uygulamada “deneme süresi içerisinde SGK yapılmaz” gibi yanlış bilgiler türetilmiştir. Bir ay çalışan işçinin iş akdi deneme süresi içerisinde feshedilirse, ihbar tazminatı ödenmez fakat çalışanın sigortasını yapmak zorundadır. Bu durum özellikle iş kazalarında çok fazla önem arz etmektedir.
Örnek vererek açıklamak gerekirse, işçi A, saat 09:00 da işe başlamıştır. Yaklaşık 2 saat sonra işyerindeki demir borular üzerine devrilmiş ve ağır yaralanmıştır. İşçinin ayağının ezilmesi sonucu bir bacağı diz altından kesilmiştir. Sigortası yatırılmayan işçi A, hem hastalık sigortasından hem de iş kazası sigortasından faydalanamayacaktır. Peki İşçi A, hiç kimseye muhtaç olmadan nasıl sağlık güvencesinden yararlanacak, iş kazasından dolayı sürekli iş göremezlik ödeneği nasıl alacaktır?
Kaza geçiren İşçinin, hastaneye getirildikten hemen sonra yakınları hastane polisine başvurarak iş kazası bildirimi yapmaları gerekmektedir. Bu bildirimle Cumhuriyet Savcılığı ve kolluk kuvvetlerinin olay yeri incelemesi yapmaları, tanık ifadelerini almaları gerekir.
Tedaviyi üstlenen doktora da sağlık raporlarının iş kazası olarak tutulması gerektiği ısrarla hatırlatılmalıdır. Kişinin sigortasız olması, iş kazası durumu değiştirmez. İşveren de olayı iş kazası olarak bildirmediği takdirde ileride çok ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalır. İşçi A’nın, 10 yıl süre ile işverene dava açmaya hakkı olacağından işveren, 10 yıl boyunca tedirgin şekilde yaşayacaktır.
Sigortasız iş kazası geçiren A, elindeki delillerle birlikte öncelikli olarak bağlı bulunduğu Çalışma Bölge Müdürlüğüne giderek idari inceleme talebinde bulunması gereklidir. Teftiş sonucunu beklemeden işçi A, iş kazasının olduğu İş Mahkemesinde işveren ve SGK’yı husumet gösterip İş Kazası Tespit Davası açmalıdır. Bu davayı kazanan İşçi, sosyal güvenlik kurumunun verdiği tüm haklardan yaralanabilecektir. İşçinin sakat kalması sonucu SGK’dan aylık gelir almaya hak kazanacağı gibi işverene maddi ve manevi tazminat davası açmaya hakkı bulunmaktadır.
İş kazası geçiren işçilere önerimiz, işverenin vaatlerini değil devletin sağlamış olduğu garanti olan sosyal güvenceleri tercih etmesidir.