Trump güvenlik sorunu mudur?

Günümüz dünyası-nın en önemli tartışma konularından biri, “güvenlik”. Düzensiz göçten kadın ve güvenliğe, füze savunma sistemlerinden siber alana, çevre sorunlarından su kıtlığına, savaşlardan terörizme, ayaklanmaya, ekonomiden istihbarata, uluslararası suçlardan uyuşturucuya kadar geniş bir yelpazeden söz ediyoruz. Güvenlik kavramının kullanımı bu kadar genişlemiş ve çeşitlenmiş olunca kafa karışıklığı yaratmaması mümkün değil.

Durum böyle olunca, gerek akademide gerekse uygulamada güvenlik mercek altına alınıp kavramsallaştırılmaya çalışılıyor. Bu amaçla devlet kurumları kadar akademik kuruluşlar da sivil kuruluşlar da faaliyet gösteriyor. Üstelik kıt kaynaklar ve gönüllülük temelinde.

Bu organizasyonlardan biri 2004 yılından beri faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği. Dernek uluslararası ilişkiler konularının yanı sıra güvenlik konularında da çalışıyor. Amaç, genç öğrencileri akademik olarak güvenlik alanında çalışmaya teşvik etmek. Öğrencilerle alan çalışanı akademisyenleri ve uygulayıcıları bir araya getirerek bir sinerji yaratmak.

Bu amaçla, dört günlük Güvenlik Akademisi’nin 14’üncüsünde yer aldım. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın bu konuda şunları söylüyor: “Geldiğimiz nokta itibarıyla güvenlik akademik araştırmalarda büyük bir ilgi ve alaka görünüyor. Özellikle genç akademisyenler, öğrenciler ve işin profesyonellerinin bir araya gelmesi bir sinerji ortaya çıkartıyor. Israrlı ve sabırlı çalışmalarımız neticesinde, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere çeşitli devlet kurumlarıyla iş birliği halindeyiz. Hedefimiz bu iş birliğini daha da geliştirerek genişletmek. Listemiz uzun. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD, Göç İdaresi Başkanlığı, MASAK, Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kurumlar artık günümüz güvenlik tartışmalarının merkezinde yer almak zorunda.”

Aydın aynı zamanda Türkiye’de bir ilk olan ve her ortamda güvenlik konularını merak eden, öğrenmek ve bilgilenmek isteyenlere bu fırsatı sağlayan “Güvenlik Portalı’nın” da kurucusu. Farkındalık yaratma yolunda ısrarlı çalışmalarının sadece bu toplantıyla sınırlı olmadığını ifade ediyor. Bu çerçevede akademik bilgilere, uzman görüşlerini yazılı, görsel ve sözel olarak öğrenmek ve bunlara ulaşmak isteyenler için trguvenlikportali.com adresini öneriyor.
Güvenliğe böylesine odaklanmanın tehlikelerine de vurgu yapan Aydın, her konunun bir güvenlik sorunu olarak takdim edilmesinin de gerçek güvenlik sorunlarının gözden kaçmasına ve sıradanlaştırılmasına yol açtığına dikkat çekiyor.

İş bu noktaya varınca, güvenlikle ilgili tartışmalar çok abartılı görülebilir. Ancak ABD Başkanı Trump’ın azli tartışılırken kullanılan ifadeler konun nerelere vardığını anlamak açısından oldukça öğretici. Demokratların lideri Pelosi yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Başkan’ın (Trump’ı kastederek) ulusal güvenliğimiz, seçimlerimizin bütünlüğü, demokrasimizin temeli açısından tehdit oluşturduğu bir gerçek.” Siyasi konumu itibarıyla ülkesine güvenlik sağlamaktan sorumlu başkanı bir numaralı güvenlik sorunu olarak ilan etmek konunun hangi noktalara vardığını/varabileceğini göstermesi anlamında oldukça öğretici.