Yargının "soykırım" kararı!

Ermeni lobisi, önce konferans için kiralanmış salonu iptal ettiriyor! Türk toplumu tepki gösterince, gerilimden çekinen Zürich kanton yöneticileri salonu tekrar tahsis ediyor! Halaçoğlu da birçok belgeyi içeren konuşmasını yapıyor.Ve Ermeniler savcılığa şikâyet dilekçesi veriyor: Kanton, Aralık 2004'te Ermeni soykırımını kabul etmişti, Halaçoğlu buna aykırı konuşmakla suç işlemişti!Üstelik "emsal karar" da vardı: Fransız mahkemesi "Facialar yaşandı ama soykırım değildi" diyen ünlü tarihçi Bernard Lewis'i mahkûm etmişti!Zürich savcılığı tutuklama kararı vermemiş, "şikâyet"i inceliyormuş. Bakalım ne sonuç çıkacak?Belli ki Ermeni örgütleri her vasıtayı, bu arada mahkemeleri kullanarak, farklı görüşleri susturmak, tek yanlı bir şartlanma yaratmak istiyorlar.* * *FRANSIZ 'adaleti'nin ünlü tarihçi Bernard Lewis'i mahkûm etmesi...Le Monde gazetesi Lewis'e soruyor:"Türkler neden hâlâ Ermeni soykırımını reddediyor?"'Türkler neden hâlâ dünyanın döndüğünü reddediyor?' gibi bir soru! Büyük tarihçinin cevabı:"Yaşanan olayların Ermeni versiyonunu mu soruyorsunuz?.."Lewis, 1915'in hem "Ermeni versiyonu"nu, hem "Türk versiyonu"nu anlatıyor ve karşılıklı facialar yaşandığını ama "soykırım" denilemeyeceğini izah ediyor:"Soykırım, tasarlanmış bir politikayı, Ermeni milletinin sistematik olarak yok edilmesini ifade eder. Bu fevkalade şüpheli bir iddiadır. Türk belgeleri gösteriyor ki, amaç yok etmek değil, tehcir etmekti!.."Bunu diyen sen misin?! 'Fransa Ermeni Kuruluşları Forumu' Lewis'i mahkemeye veriyor. Paris 1. Sulh Mahkemesi'nin 21 Haziran 1995 günlü kararı:"Tarihçiler görüşlerinde özgürdür ama... Birleşmiş Milletler alt komitesinin 29 Ağustos 1985 tarihli kararında Osmanlıların 1915'te Ermenilere soykırım yaptığı kabul edilmiştir! Avrupa Parlamentosu da kabul etmiştir... Davalı Lewis bu uluslararası kararlara rağmen 'Soykırım değildi' demekle Ermenilere acı verdiği için, 1 frank manevi tazminata mahkûm edilmiştir!"Şimdi sıkı durun, elimde Birleşmiş Milletler'in resmi açıklaması var, aynen şöyle: "Ermeni iddialarına ilişkin soruya cevaben, BM Sözcüsü Farhan Haq, 5 Ekim 2000 günü şu açıklamayı yapmıştır: Birleşmiş Milletler, Ermeni olaylarını soykırım olarak niteleyen herhangi bir karar almamıştır, bu nitelikte herhangi bir raporu onaylamamıştır!"Fransız mahkemesi Lewis'i mahkûm ederken BM'ye böyle bir kararınız var mıdır, nedir? diye sormamış, Ermeni iddialarını araştırmaksızın kabul etmiştir!"Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet!"* * *ŞUNU da belirtmek lazım. İki yıl önce İsviçre'de yaşayan Türkler, parlamenterlere mektup yazarak soykırım iddialarını reddetmişler, Ermenilerin yine şikâyeti üzerine İsviçre mahkemesi Ermeni soykırımını reddetmenin suç olmadığına karar vermişti.Nazilerin Yahudi soykırımı yaptığını reddetmek pek çok Avrupa ülkesinde suçtur. Çünkü gerçekten: Nazilerin soykırım yapmış olması tartışmalı bir iddia değildir, kesindir. Soykırımı yapanlar Nürnberg mahkemesinde bunu kabul etmiş ve mahkûm olmuşlardır. Birkaç manyağın dışında aksini söyleyen de yoktur. Nazi ideolojisinde Yahudi düşmanlığı, "Yahudilerin şeytanlaştırılması" ve yok edilmesi merkezi bir faktördür. Yahudi soykırımı olmadığını söylemek ırkçılık, hatta Yahudi düşmanı bir şiddet propagandasıdır. Suç sayılması normaldir. Ermeni meselesine gelince, İttihatçıların da Cumhuriyet yöneticilerinin de ideolojik bir Ermeni düşmanlığı, "Ermenilerin şeytanlaştırılması" asla olmamış, birçok Ermeni toplum ve devlet hayatında itibarlı konumlarına devam etmişlerdir.Asıl ırkçılar, mahkemeleri ve siyasi organları kullanarak "soykırım suçlusu Türk" imajı yaratmaya çalışan Ermeni örgütleridir. t.akyol@milliyet.com.tr TÜRK Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaç-oğlu geçen yıl Zürich'te, Türk toplumu tarafından konferansa davet ediliyor. Konu tabii soykırım iddiaları...