Çatılar ne durumda?

Bundan 30 sene önce TV'nin ilk yıllarında çatılara çubuk antenler dikilirdi. Her bir anten için çatı en az dört yerden delinirdi. Beş anten koyarsanız çatı 20 yerden delinir, çatı altında oturan kişiler haklı olarak delirirdi.Aradan 30 sene geçti, şimdi de bir çanak anten furyası başladı ki yine çatılar delik deşik. Rüzgârda yaptığı ses de cabası.Buna karşı hukuki önlem alınmaz mı?Kat Mülkiyeti Kanunu, ortak alanların kullanılmasına sınırlama getirmiştir. Ortak alanlar kat malikleri tarafından kullanılır ancak amacına uygun kullanılır. Amacı dışında kullanılamaz. Örneğin, projede bahçe olarak görülen alanı, otopark olarak dahi kullanamazsınız. Bahçe bahçedir, park parktır. Çatı arasına su deposu koyamazsınız, çatı arasının amacı, su deposu koymak değildir. Peki ya çatı?Televizyonun ilk yıllarında,Yargıtay önemli bir hata yaptı. Çatı ortak yerdir, herkes ortak yerden istifade eder, öyleyse istifade ettiği alana anten de koyabilir, dedi. Bunun üzerine vatandaş birbiriyle harbe girdi. Kimi çatıya çıkıp antenleri sokağa attı, kimi çatılarda ise 12 metre yüksekliğinde su borularına bağlanmış 10 adet anten yükseldi, her anten dört delik, 10 antende eder 40 delik. Çatılar harabeye döndü, toplumsal barış gitti, yerine kaos geldi.Şimdilerde, aynı problem çanak antende yaşanır oldu. Ancak:1- Çanak antenlerin uyduya yöneltilmesi gerektiğinden, çubuk anten gibi çatıya konma mecburiyeti yok.2- Bugün teknoloji gelişmiş olmakla, telefon alır gibi kablo ucuna bağlı anten kiralamak mümkün, sözünü ettiğim kablo TV.3- Bugün tek antenle tüm apartmana yayın sağlamak da mümkün. Bu tek antenin çatıya konması şart değil.Öyleyse şartlar değişti. Çatı, ortak mahal olarak anten yuvası değildir; çatı, amacına uygun kullanılmak zorundadır ve tüm çatıdaki antenler sökülmelidir. Geçenlerde nispeten benzer bir kararı Yargıtay onadı. Teknolojiyi başkalarının zararına kullanmamak gerektiğinden çatı antenlerinin sökülmesi gerekir. tamerheper@host.com Şikâyetler yığınla. Toplumu yönlendirecek mekanizma çalışmadığı için vatandaş birbirine düşüyor. Bu şikâyet konusu bundan 30 sene önce de vatandaşı birbirine düşürmüş, komşular arasında rahat huzur kalmamıştı. Şimdi yeniden hortladı. Bahsettiğim husus, çatılara konan televizyon antenleri.