Çatım akıyor (2)

Çatım akıyor (2)


Tamer HEPER

Dünkü yazımda çatısı akan bir okuyucum, kooperatife karşı ne yaparım diye soruyordu. Akan çatı öyle on, on beş yıllık çatı değil. Dikkat edin kooperatif inşaatı bitirmiş, daireleri ortaklarına devrediyor ama üst kat çatıları akıyor. Daha eve bile girilmedi. Bu evin sair bölümlerinin kalitesini düşünebiliyor musunuz?
Birinci mesele: Bu inşaat yapılırken kooperatif hiç kontrol elemanı kullanmadı mı?
İkinci mesele: Kooperatif müteahhitten kabulü nasıl yaptı?
Şimdi siz durumu kooperatif yönetim kuruluna bir ihtarname ile bildirin. Geçici kabul yapılmışsa dahi kesin kabul yapılmamıştır. Durumun düzeltilmesi kaydıyla kesin kabulün yapılmasını, aksi halde kooperatif yönetim kurulu sorumlu tutacağınızı bildirin. Zira inşaatı yapan müteahhit kesin kabule kadar tüm hataları düzeltmek zorunda. Kesin kabulden sonra da gizli ayıplar için beş yıllık bir süre var. Ancak bütün bunlara göz yuman yönetim kurulunun da şahsi sorumluluğunu düşünmek lazım.