Geniş yorumlanmamalı

Geniş yorumlanmamalı

       Kat malikleri toplantısında doğrudan doğruya kendisini ilgilendiren konularda kat malikinin oya katılamayacağı hükmü vardır. Bir kişinin birkaç kişinin vekili sıfatı ile de toplantıya katılacağı imkanı mevcuttur. Peki vekil sıfatı ile toplantıya katılan kişi hem kendi hem vekil olduğu kişi için oy kullanacakken vekil olduğu kişiyi ilgilendiren bir konu gündeme geldiğinde nasıl oy kullanacaktır?
       B. B. - İstanbul
     Kat malikleri kurulunda kat malikini doğrudan doğruya ilgilendiren konuları çok geniş yorumlamamak lazım. Öncelikle bunu açıklayayım. Örneğin bir evin çatı arasına izolasyon yapılacaksa, bu konu en üst katta oturanları doğrudan doğruya ilgilendiriyor öyleyse üst kattakiler oy kullanmasın diyemezsiniz. Dolayısı ile bu hususu bir menfaat ilişkisi varsa diye düşünmekte yarar vardır.
       Bu açıklamayı yaptıktan sonra, bir kimse kendi dışında birini daha vekil sıfatı ile temsil ediyorsa iki oy kullanacak demektir. Şayet temsil ettiği kişiyi ilgilendiren ve oy kullanmaması gereken bir husus görüşülüyorsa bu konuda sadece kendisi için oy kullanacak, vekil sıfatı ile temsil ettiği kişi hakkında sadece bu gündem maddesine münhasır olmak üzere oy kullanmayacaktır. Böyle bir konuda müzakereye iştirak mümkündür, görüş bildirilebilir ama oy kullanılmaz. Bu hususu sadece temsil ettiği kişi açısından yerine getirecektir, kendi adına oy kullanacaktır.