İşiniz zor

İşiniz zor


Tamer HEPER

     Apartmanımız inşa edildiğinde müteahhit çatı arasını izola maddesiyle kaplamış. Siz çatı arasının ortak mahal olduğunu söylüyorsunuz. Bugün ben çatı arasının daha kaliteli bir izolasyon maddesi ile kaplanmasını talep ediyorum. Çatı arasının kaplanması diğer daire sahiplerini ilgilendirir mi?
       A. A. - İstanbul

       Evet çatı arası ortak yer ve buraya yapılması gerekli her tür masraf ortak gider. Yani çatı arasına izola maddesi döşenecekse buna herkes katlanacak. Bir kere yasal olarak ortak yerlere yapılacak masrafa herkes katılır. Ancak bunun bir de mantık yolu var ki, o da şudur. Bazı binalarda alt katta oturanlar, çatı arasının kendilerini direkt ilgilendirmediğini iddia ederek masrafa katılmak istemezler. Oysa çatı arasındaki ısı kaybının önlenmesi yakıt tasarrufu sağladığından tüm ana yapıyı ilgilendirmektedir.
       Ancak sizin özel bir durumunuz var. Sizin çatınız zaten izole. Bir izole maddesi varken ikinci bir izole maddesinin gereğini apartmandakilere anlatmanız lazım. Mücerret bir iddia ile bunu yaptıramazsınız. Sağlıklı gerekçeler göstererek bunun kat malikleri kurulunda karar altına alınmasını sağlamanız gerekiyor, bu noktada işinizin zor olduğunu da söyleyeyim.

       ***

     TRAFİK KURALLARI:
       Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanımına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi yasaktır. Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin arkalarında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirlenen sınırdan fazla yük taşımaları yasaktır.Sürücü arkasında oturma yeri olan bu taşıtlarda birden fazla kişi taşınamaz.