Teras ortaktır

Teras ortaktır


Tamer HEPER

       Bizim en zorlandığımız husus artık yer kavramıdır. Kanunda ortak yerlerin nereler olduğu isim isim sayılmamış. Bu husus anlaşmazlık konusu oluyor. Örneğin terasın zemini su sızdırıyor. Teras zemini, teras duvarı, korkuluğu ortak yer midir? Buraya ait masraf ortak giderlerden mi karşılanacaktır?
       S. K. - İzmir
     Ortak yer kavramı yasamızda örnekler verilerek sayılmış ve sayılan yerlerin sonunda bir paragrafta, "yukarıda sayılanların dışında kalıp da yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de ortak yer konusuna girer" denilmiştir. Dolayısı ile bağımsız bölümler ve eklentiler dışında kalan yerler ortak yerlerden olup teras da ortak yerler kapsamına dahildir. Zaten yasada da genel dam terasları denilmekle buna işaret edilmiştir. Dolayısıyla teras ortak yerlerden olduğuna göre de burada yapılacak her türlü onarımın ortak giderlerden karşılanması gerekecektir. Terasa çatı katından veya müstakil bir kapıdan çıkılmasının önemi yoktur, bu durum değişmez.