Yönetici istifa etsin

Yönetici istifa etsin


Tamer HEPER

       Bir apartmana çatı onarımı yaptım. Yönetici ile sözleşme imzaladım paramın yarısını aldım. İş bitince ikinci yarısını alacaktım, iş bitti ama paramı alamadım. Yönetici para toplayamadığını söylüyor, üzerine gidersem de istifa edeceği tehdidinde bulunuyor. Paramı nasıl kurtarırım?
     Ö.G. - İzmir

       Kat mülkiyetine tabi bir binada iş yapmanın böyle bir mahzuru var. İş yapan esnaf yöneticiyi kendisine muhatap olarak alıyor, onu tanıyor ancak yasal olarak yöneticinin hükmi şahsiyeti yok, yani apartmanı bağlayıcı sözleşme yapabiliyor ama ihtilaf çıktığında yöneticiyi takip imkanı yok. Yani yöneticiyi hasım alamıyorsunuz.
       Ancak yöneticiyi hasım almamak demek para battı demek değil. Yönetici yaptığı muamelelerde vekil gibi davranıyor. Yani kat maliklerinin vekili gibi.
       Sizin olayınızda olduğu gibi bir problem çıktığında yönetici isterse istifa etsin, zira sizin karşınızda borçlu konumunda kat malikleri var.
       Siz kat maliklerini takip ederek alacağınızı faizi ile birlikte alabilirsiniz. Böylece yöneticinin istifa etme tehdidinin hukuki bir anlamı olmadığını görüyorsunuz.
       Yönetici varsa da siz kat maliklerini takip edeceksiniz yoksa da.
       Şimdi burada belki bir miktar sizi rahatlattım ama tabii ki bir parça da işin zorluğundan söz edeyim.
       Kat maliklerini takip için her birini tek tek hasım almak ve arsa paylarına düşen meblağı talep etmek lazım. Bunu bir avukatla birlikte yapmanızı tavsiye ederim zira hukukçu olmayan birinin böyle bir takibi yapması zor.
       Ancak çatı onarımının biraz yüklü bir meblağı gerektirdiğini bildiğim için takibi yapmanızı tavsiye ederim ve bundan böyle isterseniz yöneticiyi de muhatap olarak kabul etmeyin, isterse istifa etsin siz kat maliklerine başvuruda bulunun, zira işiniz uzayabilir, bir an evvel başlamakta yarar var.