Geri Dön

YENİCE ÇIRPILAR KÖYÜ TERMİK SANTRAL ÇED TOPLANTISI YAPILDI

YENİCE ÇIRPILAR KÖYÜ TERMİK SANTRAL ÇED TOPLANTISI YAPILDI

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Çırpılar köyü yakınlarında kurulması planlanan Çırpılar Termik Santrali, Kül Depolama Sahası, İR:60 Ruhsat Numaralı Kömür Saha, Kireçtaşı Ocağı ile Kırma Eleme Tesisi projesi halkın katılım toplantısı yapıldı. Firma yetkilileri tesis ve süreç hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Köy halkından bir grup ise yapılması planlanan termik santral inşaatını protesto etti.
Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Çanakkale’nin Yenice İlçesi, Çırpılar Köyü yakınlarında toplam kurulu gücü gücü 200 MWe/203MWm/495MWt olan “Çırpılar Termik Santrali, Kül Depolama Sahası, İR:60 Ruhsat Numaralı Kömür Saha, Kireçtaşı Ocağı ile Kırma Eleme Tesisi” projesinin Halkın katılım toplantısı yapıldı. Yenice Çırpılar köyü kahvehanesinde düzenlenen toplantıda, ÇED firması SNG Madencilik adına Sertaç Nuri Gücüyener bir sunum yaptı. Gücüyener, “Tesiste üretilecek elektrik enerjisi, Türkiye’nin artan elektrik ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Sağlanacak sürekli, güvenilir ve kaliteli elektrik, yabancı yatırımları Türkiye’ye çekerek, ülkenin endüstriyel açıdan gelişmesine katkıda bulunacak; özel sektörde yeni iş alanları oluşturularak kişi başına düşen gelirin artmasında rol oynayacaktır. Ayrıca, yatırımın yapılacağı yörede ciddi istihdam ve gelişme sağlanacağından, proje sahasının bulunduğu yörenin yerel yönetimlerine kaynak girdisi sağlanmış olunacaktır. Termik santralin kurulması ile inşaat ve işletme aşamasında süresince kısa ve uzun vadede iş imkanı sağlanmış olacak yöre halkına da ekonomik katkı sağlayacaktır” dedi.
Gücüyener, “Yerli linyit kömürü üretimi ile çalıştırılacak çevre dostu akışkan yataklı kazan teknolojisinin kullanılacağı termik santral yatırımında gerek kömür üretim projesinde gerekse termik santral tesisinde yerli malzeme kullanımı ve yerli işgücü kullanılacaktır. Yapılması planlanan projenin; ülkemizin kaynak çeşitliliğine yardımcı olacağı, doğal gaz kullanımını azaltacağı ve arz güvenliğine katkı sağlayacağı ön görülmektedir. Yeraltı zenginliklerinin kullanılarak, Termik Santralde Enerji Üretiminin gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. Böylece yurt ekonomisine kazanım sağlanmış olunacaktır. Projenin ömrü 25 yıl olarak öngörülmektedir. Tesiste yıllık linyit tüketiminin yaklaşık 2,6 milyon ton olacağı öngörülmekte olup ocak alanındaki üretim miktarı da yaklaşık 2,6 milyon ton/yıl olacaktır. Sahadaki kömür Termik Santralinin 25 yıllık süredeki ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak durumdadır” diye konuştu.
Santralin 900 kişiye iş imkanı sağlayacağını da söyleyen Sertaç Nuri Gücüyener, “Projenin inşaat aşamasının 700 kişi, işletme aşamasında 200 kişi çalıştırılacaktır. Çalıştırılacak personel tüm sosyal ihtiyaçlarını kurulacak inşaat aşamasında şantiye tesislerinde karşılayacaktır. Personel çevre yerleşimlerden istihdam edilecektir. Yapılacak olan yeni yatırımlar, çalıştırılacak personel, inşaat giderleri vb. sonucunda gerek yöre halkının istihdam edinmelerini gerekse ülke ekonomisinin kalkınmasında küçükte olsa bir paya sahip olunacaktır. Üretimin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan ara elemanlar dikkate alındığında, yakıt, gıda maddeleri, makine ve ekipmanlar, bu elemanların üretildiği sektörlere dönük olumlu etkiler açığa çıkacaktır. Söz konusu proje, Termik santral, Kül Depolama Sahası ile Kömür Ocağından oluşmaktadır. Termik Santral Sahasının yaklaşık 510 m kuzeybatısında Çırpılar Köyü, 740 m Kuzeybatısında Kovancı Köyü, 3200 m doğusunda Boynanlar Köyü yer alırken, 600 m batısından Kovancı’ya giden yol ile 1000 m doğusundan Balıkesir-Çanakkale Yolu geçmektedir. Kül Depolama Sahasının kuşuçuşu yaklaşık 1600 m güneydoğusunda Suuçtu Köyü, 1400 m güneybatısında Öğmen Köyü bulunmaktadır” dedi. Çevresel etkiler hakkında da bilgiler veren Gücüyener, daha sonra vatandaşların sorularını yanıtladı. Toplantı devam ederken Çırpılar Köyü Kadınlarından oluşan bir grup, köylerinde Termik santral istemediklerini dile getirerek ‘Termik Santral istemiyoruz, Kanser olmak istemiyoruz’ sloganları ile protesto ettiler. Yenice Çırpılar Termik Santrali bilgilendirme ÇED toplantısında jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken toplantı sorunsuz olarak sonuçlandı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber