Kütle ve ağırlık arasındaki fark nedir?

Kütle ve ağırlık kavramları sıklıkla karıştırılıyor. Kütle nedir? Ağırlık nedir? Kütle ve ağırlık arasındaki farklar nelerdir? İşte kütle ve ağırlık arasındaki farklara ilişkin önemli bilgiler...

Kütle ve ağırlık arasındaki fark nedir?

Farklılıklar var


Kütle ve ağırlık, aynı kavramlar gibi gözükse de aslında aralarında farklar vardır. Öncelikle kütle, bir cismin değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlık ise kütleden farklı olarak bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğünü ifade etmektedir. Kütle, eşit kollu terazi ile ölçülür. Ancak ağırlık ise dinamometre ile ölçülmektedir.

 

 

Skaler ve vektörel


Kütle skaler, ağırlık ise vektörel bir büyüklüktür. Kütle ve ağırlık arasındaki bir diğer fark ise ağırlık cismin bulunduğu yere göre değişirken kütle değişmez. Farklı gezegenlerde cisme uygulanan kütle çekim kuvveti farklı olduğu için ağırlık değişmektedir. Kütlenin birimi olarak kg veya g, kilogram/gram kullanılır. Fakat ağırlık birimi Newton yani N'dir.


Kütle ve ağırlık arasındaki en önemli fark ise kütle, bir cisimdeki madde miktarıdır. Yani evrenin her yerinde, her bölgede aynı kalır. Yani değişmez. Ancak ağırlık daha farklıdır. Ağırlık, yerçekiminin kütle üzerindeki etkisini ifade etmektedir. Dolayısıyla sabit kalmaz. Bulunduğu gezegenin yerçekimi kuvvetini de farklılık göstermektedir.

Bu makaleye ifade bırak