Türkçede isimlerin niye cinsiyeti yok?

Dünya üzerindeki birçok dilde kelimelerin cinsiyetleri vardır. Kadına, erkek ya da cansız bir varlığa göre cümleleri düzenliyor bazı diller. Ancak Türkçede böyle bir durum bulunmamakta. Bizler de Türkçede isimlerin neden cinsiyeti olmadığına Molatik olduk.

Türkçede isimlerin niye cinsiyeti yok?

Her milletin kendisine göre bir dil yapısı bulunmakta. Yaşayış tarzı, kültürleri, inanç yapıları dillerin oluşmasında, gelişmesinde katkı sağlamıştır. Türkçe de zaman içerisinde ortaya çıkmış, gelişmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Diğer dillerle benzerliği olduğu kadar farklılıkları da mevcut. O farklılıklardan birisi de kelimelerin cinsiyetinin olmaması. "Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyim.

Eril - dişil ayrımı bulunmuyor

 

Şöyle cevap vereyim; Türkçede bir durumu anlatırken kullanılan kelimelerde cinsiyet ayrımı bulunmuyor. Örneğin; "O buraya geliyor" dediğimizde buradaki 'O' kadın mı, erkek mi ya da bir hayvan mı bilmemiz tamamen kimden bahsedildiğine bağlı. Konu bir erkek de olsa kadın da olsa hayvan da olsa 'O' diyoruz. İngilizcedeki gibi he, she, it gibi kelime gruplarına ayrılmadan söyleniyor söylenmek istenen.

Türkçede neden cinsiyet ayrımı yok?

 

Peki, neden böyle bir durum var Türkçede? Genel olarak bakacak olursak Türkçenin ortaya çıkışı sırasındaki dinleri, yaşayış biçimleri bunda etkili. Hint - Avrupa dilleri ortaya çıkarken çok tanrılı dinlere inanıyorlardı. Her tanrının bir cinsiyeti vardı. Haliyle kadın, erkek, canlı, cansız birçok ayrıma sebep olmaktadır. Lakin Türklerdeki tek tanrılı Gök Tengri inanışı cinsiyet ayrımı olmamasında büyük etken. Cinsiyet ve gruplara ayırmaya ihtiyaç duymuyordu insanlar.

Ayrıca dinin yanı sıra eski Türk kültürünün kadın ve erkek ayrımı yapmadan kanunlar, töreler karşısında eşit olması, orduda kadın erkek beraber savaşılması, iki cinsiyetin de aynı derecede söz sahibi olması dilin oluşmasında etkili. Bu durum da kelimelerde cinsiyet ayrımı olmamasında etkili oldu.

selcuk.bulut@milliyet.com.tr

 

Bu makaleye ifade bırak