Güncel Gayrimenkul Satışına Ve Kiralamaya Döviz Yasağı

Gayrimenkul Satışına Ve Kiralamaya Döviz Yasağı

Son Güncellenme:

.

Gayrimenkul Satışına Ve Kiralamaya Döviz Yasağı

Gayrimenkul satışına ve kiralamaya döviz yasağı getiren düzenleme 13 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 7 Ağustos 1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar'da değişiklik yapıldı. Değişiklik menkul ve gayrimenkullerde döviz ve dövize endeksli alım satım ve kiralama işlemlerini etkiliyor.

Haberin Devamı

32 sayılı Karar'da değişiklik

Gayrimenkul Satışına Ve Kiralamaya Döviz Yasağı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları menkul ve gayrimenkul işlemlerini düzenliyor. 32 sayılı Karar'ın 4'üncü maddesine eklenen bent gayrimenkul satışına ve kiralamaya döviz yasağı getiriyor. Eklenen

"Türkiye'de yerleşik kişilerin Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz."

bendi ile tarafların kiralama ve alım satım işlemlerinde döviz cinsinden ya da dövize endeksli ödeme yapmalarına son veriliyor.

Mevcut sözleşmelerin durumu

Gayrimenkul Satışına Ve Kiralamaya Döviz Yasağı

Menkul ve gayrimenkul alım satım ve kiralama işlemlerinde Türk Lirası kullanma zorunluluğu getirilmesi, önceden yapılmış sözleşmeleri de etkiliyor. 32 sayılı Karar'a eklenen geçici maddeye göre döviz üzerinden yapılmış olan sözleşmelerin 30 gün içinde güncellenmesi ve döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin Türk Lirası'na dönüştürülmesi gerekiyor. Geçici maddede şu ibareler yer alıyor:

Haberin Devamı
"Bu kararın 4'üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş, yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir."

Gayrimenkul satışına ve kiralamaya döviz yasağı

Gayrimenkul Satışına Ve Kiralamaya Döviz Yasağı

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren değişikliklere göre Türkiye'de yerleşik kişiler, Bakanlıkça izin verilen haller dışında, kendi aralarındaki gayrimenkul işlemleri için döviz üzerinden işlem yapamıyor. Menkul ve gayrimenkul alım satımı, taşıt ve finansal kiralamalar ile her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama işlemleri, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmeleri döviz yasağı kapsamında yer alıyor. Değişiklik, mevcut sözleşmelerdeki döviz üzerinden bedellerin de 30 günlük süre içerisinde güncellenmesini gerektiriyor. Böylece alışveriş merkezlerinde, konutlarda ya da dükkanlarda döviz ile ya da dövize endeksli bedellerle alım satım ve kiralama işlemleri ortadan kalkıyor. Döviz üzerinden düzenlenen kira sözleşmelerinin ise Karar'a uygun hale getirilmesi için Karar'ın yayım tarihi olan 13 Eylül 2018'den itibaren 30 günlük süre tanınıyor. Karar'ın hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülüyor.