Geri Dön
MimarlıkYeşil Mutabakat hazırlığı hızlandırılmalı 5 yıllık yol haritası

Yeşil Mutabakat hazırlığı hızlandırılmalı 5 yıllık yol haritası

İnşaat/yapı sektörü, tüm dünya ile benzer bir dönüşüm sürecinden geçerken, bunun çatısını Yeşil Mutabakat oluşturuyor. ‘Karbon nötr’ bir kıta için Avrupa’nın adımları ve Türkiye tarafındaki gelişmeleri ele aldık.

Yeşil Mutabakat hazırlığı hızlandırılmalı 5 yıllık yol haritası

Yapı sektörü, çevreci üretim modelleri, yerli kaynaklar, doğa dostu çözümlerle yeni bir yapılanmaya adım adım ilerliyor. Bu kapsamda sürdürülebilirlik önceliğinde hedefler belirlenirken; tasarruf politikaları dikkat çekiyor. Tüm bu ilerlemelerin çatısını ise Avrupa Birliği ‘Yeşil Mutabakat’ı oluşturuyor. Artık şirketler, bu yapılanmanın kaçınılmaz olduğu görüsüyle çalışmalarını hızlandırmak niyetinde. Bu kapsamda mutabakata uyum için Türkiye’nin sektörlerde yol haritasını da şimdiden belirlemesi gerektiği ifade ediliyor. Konuyu inşaat/yapı sektörü açısından gündeme taşıyan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Avrupa Komisyonu’nun ‘Yeşil Mutabakat’ kapsamında enerji, sanayi, ulaşım ve binalarda enerji verimliliğine yönelik önlemleri içeren ‘Fit for 55’ paketini kabul etmesini ve Türkiye’de ‘Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’ oluşturulmasını değerlendirdi. Yeşil Mutabakat’ın AB ile ticaret yapan tüm ülkeleri ilgilendirdiğini vurgulayan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Yeşil Mutabakat ve sınırda karbon vergisi konusunu artık ülkemizde gündemin en önemli maddelerinden biri olarak görmemiz gerekiyor. Sınırda karbon vergisinin 2026 itibarıyla başlamasının kararlaştırıldığı paketi olumlu değerlendirmeli, AB’nin ticaret ortağı olarak geçiş sürecini iyi yönetmeli, Yeşil Mutabakat’a uyum için şimdiden yol haritamızı oluşturmalıyız” diyor.

Nötr kıta

Avrupa Komisyonu, AB’nin iklim, enerji, arazi kullanımı, ulaşım ve vergilendirme politikalarını kapsayan Yeşil Mutabakat’ın önemli bir parçası olan ‘Fit for 55’ (Yüzde 55 hedefine uygunluk) teklif paketini 14 Temmuz 2021 tarihinde kabul etti. AB’nin 1990 seviyelerine kıyasla karbon salımını 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltma hedefiyle uygulamaya aldığı paket ile önümüzdeki 10 yılda hedeflenen seviyelere ulaşılması, Avrupa’nın 2050 yılına kadar dünyanın iklim açısından nötr ilk kıtası olmasının sağlanması ve Avrupa Yeşil Mutakabatı’nın gerçeğe dönüşmesi amaçlanıyor.

AB’nin yeşil dönüşümü yasal bir boyuta taşıdığını belirten Tayfun Küçükoğlu, şunları söylüyor: “Önemli bir kısmını sınırda karbon düzenlemesinin oluşturduğu ‘Yeşil Mutabakat’ın kapsadığı enerji, sanayi, ulaşım ve binalarda enerji verimliliğine yönelik önlemler, AB ile ticaret yapan tüm ülkeleri direkt ilgilendiriyor. Avrupa Birliği 2011 yılında, Ocak 2020’den itibaren sınırda karbon vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Sınırda karbon uygulamasının ilk aşamada çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre ve enerji sanayilerinde 2026’dan itibaren başlayacağının duyurulmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirmeliyiz. Söz konusu tarihte başlayacak bu uygulama ile ülkeler, küresel ve bölgesel ticarette AB’nin ticaret ortağı olarak yoluna devam edecek. Türkiye’yi üretim üssü olarak düşünürsek, bizim gibi enerji yoğun sektörlerin ağırlıklı olduğu bir ülkede ‘Yeşil Mutabakat’a uyum sağlamamız ve bu süreci iyi yönetmemiz gerekiyor.”

Genelge yayımlandı

İnşaat malzemeleri sektörünün sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir halkası olduğunu kaydeden Küçükoğlu, orta-uzun vadeli projelere daha fazla önem vererek zamanı iyi ve verimli kullanmak istediklerini dile getiriyor. Ayrıca Türkiye’de, Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na ilişkin genelge yayımlayarak, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan eylem planının uygulanmasına yönelik Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlık temsilcilerinin yer aldığı ‘Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’ oluşturmasıyla sürdürülebilir ekonomik büyüme için önemli bir adım atıldığını vurgulayan Tayfun Küçükoğlu, Türkiye inşaat malzemesi sanayisini temsil eden bir çatı kuruluş olarak bu konuda yapılacak çalışmalar için üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve kamu temsilcilerine, ihtiyaç duyacakları alanlarda her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuşuyor.

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler