Geri Dön
UzmanparaBorsada disiplin cezasının üst sınırı 5 milyon TL’ye yükseldi

Borsada disiplin cezasının üst sınırı 5 milyon TL’ye yükseldi

Borsa İstanbul'da işlem yapma yetkililerinin, gazete, televizyon ve sosyal medyada yanlış ve yanıltıcı tavsiyelerde bulunması, disiplin cezası gerektiren haller arasına eklendi.

Borsada disiplin cezasının üst sınırı 5 milyon TL’ye yükseldi

Borsa İstanbul borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklikler öngören Sermaye Piyasası Kurulu yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle, disiplin para cezasının alt sınırı 5,000 liradan 10,000 liraya, üst sınırı ise 50,000 liradan 5 milyon liraya yükseltildi.

Yönetmelikte şöyle denildi:

"Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki alt bentler ve aynı maddeye  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Gazete, televizyon, internet, sosyal medya hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmak.

Sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri ile arz ve taleplerine ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak veya bu amaçla kurulan veyahut bu amaçla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak."

Yönetmelikte ayrıca, "Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" denildi ve eklendi:

"İlgililer hakkında 52 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerindeki cezaların verilmesi ya da 53 üncü maddede sayılan fiillerden sermaye piyasası mevzuatına da aykırılık oluşturan filler nedeniyle ceza verilmesi halinde, durum en kısa sürede Kurula ve ilgisine göre Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirilir."