Geri Dön
UzmanparaDöviz ve dövize endeksli sözleşmelerle ilgili duyuru

Döviz ve dövize endeksli sözleşmelerle ilgili duyuru

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz cinsinden ya da dövize endeksli sözleşmeler ile ilgili bir duyuru yayınladı. Bakanlık tarafından yayınlanan duyuruda, 2018 Eylül ayında döviz ya da dövize endeksli sözleşmelerin Türk Lirası olarak güncellendiği ve bu sözleşmelerin yeniden döviz cinsine çevrilemeyeceği vurgulandı.

Döviz ve dövize endeksli sözleşmelerle ilgili duyuru

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru" başlıklı bir duyuru yayımladı.

2018 eylül ayında alınan tedbirler uyarınca döviz ya da dövize endeksli sözleşmelerin TL'ye çevrilmesine yönelik düzenlemelerin hatırlatıldığı duyuruda, iki yıllık geçiş süreci sona erdikten sonra önceden yapılan ilgili sözleşmelerin tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanması ya da yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan duyuru şöyle:

"Bilindiği üzere, 12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'da değişiklikler yapılarak Türkiye'de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları hususunda ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeler sonrasında Bakanlığımızca belirlenen istisnalar ise Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ'de düzenlenmiştir. Bahse konu düzenlemelerde sözleşme taraflarının Türk lirasına dönüşte mutabakata varamamaları halinde bedellerin Türk lirasına çevrilme usulü ile konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde Türk lirası olarak belirlenen bedellere iki yıllık geçiş sürecinde uygulanacak artış oranlarına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

İki yıllık sürenin sona ermesiyle geçiş süreci sona erecek ve taraflar Türk lirası tutarlara uygulanacak artış oranında yine mutabakata varamazlarsa 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 344 üncü maddesi hükmünde yer alan sınırlara tabi olacaklardır. Geçiş süreci için öngörülen iki yıllık sürenin sona ermesinden sonra bahse konu sözleşmelerde yer alan bedellerin tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanması ya da yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Aksi uygulamaların tespiti durumunda kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler