Geri Dön
Terimler SözlüğüFaktoring Nedir, Avantajları Ve Özellikleri Nelerdir?

Faktoring Nedir, Avantajları Ve Özellikleri Nelerdir?

Faktoring, satıl yapan bir firmanın satışlarından doğan daha tahsil edilmemiş alacaklarını Faktoring firmasına devrederek nakde dönüştürmesi işlemine isim veren bir finansal terimdir. Faktoring nedir? Özellikleri nelerdir? Daha merak edilen pek çok sorunun cevabını sizler için derledik.

Faktoring Nedir, Avantajları Ve Özellikleri Nelerdir?

Faktoring, yurt içi ve yurt dışı piyasalar için mal ve hizmet satma işleminden doğan ve doğacak olan kısa süreli ticari alacak hakkını devretmesi karşılığında likit fon elde edilmesi işlemidir.

Faktoring Avantajları Nelerdir?

Faktoring, kredili satış yapan firmaları, kayıt tutma, satışa ilişkin bilgi toplama, takip etme, tahsilat gibi karmaşık işlemlerle uğraşmaktan kurtarır. Bu sayede, firma esas ilgilenmesi gereken üretim ve satış işlerine daha iyi yoğunlaşabilir. Aynı zamanda faktoring, kredili satış yapan firmaları, kredi riskine karşı korur. Faktoring yolu ile sağlanan finansman kaynağı esnektir. Bu nedenle firmanın faaliyet hacmi genişledikçe firma kendiliğinden oluşan bir finansman kaynağı sağlar. Satışların artması ile birlikte faktoring kurumundan sağlanacak olan kaynak tutarı da buna bağlı olarak artar.

Faktoring Özellikleri Nelerdir?

Faktoring, alacaklılara bağlanan fonların vadesinden önce çözülmesi, fonların da özellikle hammadde alımında ve üretiminde kullanılmasına olanak verir. Hammadde alımında peşin ödeme olanağı, nakit iskontolundan yararlanma fırsatı verdiği gibi firmayı vade farkı ödemekten de kurtarır. Hammadde satıcıları arasında da firmanın kredibilitesini arttırabilir. Faktoring şirketleri, kredi ve nakit sağlamak dışında müşterilerin kredi değerliliğinin belirlenmesi, tahsilat ve muhasebe kayıtlarının tutulması gibi başka hizmetler de verir.

Bu sayede alacak hakkını satan firma, kredili satış yaptığı, alıcıların kredi yeterliliğini saptayacak olan tahsilat servisi kurma, kredi bölümü oluşturma ve bu nedenle personel çalıştırma yükünden kurtulmuş olur. Aynı zamanda alacakların yönetimi ve izlenmesi işlemine daha az kaynak ayırarak kaynakların esas faaliyet konusunu başka alanlarda kullanabilir. Faktoring kurumu, malın bozuk, hatalı, siparişe uygun olmaması gibi satıcının sorumluluğunda olan durumların dışında kalan tüm alacağın ödenmeme riskini üstlenebilsen satıcı firma, kredili satışlarda bu tarz risklerin en aza indirilmesini sağlar.

Faktoringin Dezavantajları Nelerdir?

Finansman kurumu, alacak hakkının satın alınmasında kredilendirmenin yanı sıra finans kurumu, firmanın sürekli satış yaptığı müşterilerin kredi değerlilerini belirleme ve risk üstlenme hizmetini yerine getirirken sağlanan donların maliyeti, senet iskontosu ve senet karşılığı avans hizmetlerine kıyasla daha yüksek oluyor.

Her müşteriye yapılan satış küçük ve fatura sayısı fazla ise maliyet de aynı oranda artıyor. Alacak hakkının satışı, bazı firmalar tarafından tehlike olarak görülür. Bu firmalara göre, alacak hakkını satan bir firma, gerçekte likit bir varlık olan alacaklarını da elden çıkarması gerekir. Bu işlem de bir finansman için zor bir durumun göstergesidir. Bu nedenle bazı satıcılar, alacak haklarının satışı yolu ile finansman sağlayan firmalara kredili mal satışından kaçınır. Tüm bu faktörlere de olabildiğince dikkat etmek gerekir.

 

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler