Geri Dön
UzmanparaFinansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), aralıkta bir önceki aya göre 4 puan azalarak 154,6 seviyesine geriledi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE, aralıkta bir önceki aya kıyasla 4 puan azalarak 154,6 seviyesine indi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, "son üç aydaki iş durumu" endeksi artış yönünde etkiledi. Öte yandan "son üç aydaki hizmetlere olan talep" ile "gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi", endekse azalış yönünde etki yaptı.

Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler, aralıkta bir önceki aya kıyasla güçlendi. Son üç ayda hizmet talebinde artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmet talebinin artacağı beklentileri ise zayıfladı.

Öte yandan son üç ayda istihdama ilişkin artış yönlü değerlendirmeler, azalış olduğunu bildirenler lehine döndü. Gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Bu yılın aralık ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,3 ve 16,3 puanlık azalış olduğu görüldü. "Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise 2,9 puanlık artış olduğu gözlendi.