Geri Dön
UzmanparaFinansal hizmetler güven endeksi geriledi

Finansal hizmetler güven endeksi geriledi

2022 yılı Ekim ayında finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak 164,3 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal hizmetler güven endeksi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Ekim ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi verisini açıkladı. 2022 yılı Ekim ayında finansal hizmetler anketi sonuçları finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. 2022 yılı Ekim ayında FHGE bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak 164,3 seviyesinde gerçekleşti.

Haberin Devamı

Buna göre ekim ayında FHGE bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak 164,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde son üç aydaki iş durumunun FHGE’yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi azalış yönünde etkilediği gözlendi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görüldü.

Haberin Devamı

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre son üç aydaki istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği gözlendi.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre son üç aydaki kârlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç aydaki kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla zayıfladığı görüldü.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin güçlendiği görüldü. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki döneme göre zayıfladığı, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

2022 yılı Ekim ayında NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 3,2 ve 9,8 puanlık azalış olduğu, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe ise 14,10 puanlık artış olduğu görüldü.