Geri Dön
UzmanparaHamiline yazılı paylar MKK kaydına alınıyor

Hamiline yazılı paylar MKK kaydına alınıyor

Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması ve devir sürecinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) bildirim yapılması gerekecek.

Hamiline yazılı paylar MKK kaydına alınıyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun, hamiline yazılı payların MKK'da kayıt altına alınması zorunluluğu ile anonim şirketler için önemli bir değişiklik getirdi.

Haberin Devamı

Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler MKK'ya bildirilerek kaydi sisteme alınacak. Böylece hamiline yazılı payların sahiplik bilgileri ve devir işlemleri şeffaflaşacak, ticari hayatta güven ortamına yapısal kazanım sağlanacak.

Hamiline pay senetleri devrinde MKK güvencesi

Pay senetlerinin devrinde MKK güvencesi sağlanacak. Önceki uygulamada pay senedinin devralana teslimi yeterliyken, kanun değişikliğiyle birlikte devrin MKK'ya bildirilmesi gerekli olacak. Bildirim yapılmadığı sürece pay sahipleri, kanundan doğan paya bağlı haklarını kullanamayacak.

1 Nisan 2021'den itibaren hamiline yazılı pay senetlerinin, pay sahiplerine dağıtılmadan önce MKK'ya bildirilmesi şartı aranacak. Benzer şekilde hamiline yazılı pay devralanların da bu işlemi MKK'ya bildirmesi zorunlu olacak.

Haberin Devamı

Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri MKK'ya bildirmeyenler 20 bin TL, hamiline yazılı payı devraldığını MKK'ya bildirmeyenler de 5 bin TL idari para cezasıyla karşılaşacak.

Hamiline yazılı paya sahip olanlara 31 Aralık 2021'e kadar süre verildi

Hamiline yazılı sahiplerinin de 31 Aralık 2021'e kadar MKK'ya bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuru üzerine anonim şirketin yönetim kurulu, 5 iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri MKK'ya bildirmekle yükümlü olacak.

Başvuru ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen pay senedi sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, 20 bin TL idari para cezası tahakkuk edecek.

Bildirime ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek. Şirketlerin ve pay sahiplerinin ilgili yasal düzenleme uyarınca yapacakları bildirime ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenip duyurulacak.