Geri Dön
UzmanparaKamu alacaklarında gecikme faizi yükseltildi

Kamu alacaklarında gecikme faizi yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.

Kamu alacaklarında gecikme faizi yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve bu alacakların takibinden kaynaklanan masrafları ile kamu hizmetinin sunumundan kaynaklanan diğer alacakları kapsayan 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinde değişikliğe gidildi.

Haberin Devamı

Kanun kapsamında kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5'ten, yüzde 3,5'e yükseltildi.

Ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tahsilat Genel Tebliği' kapsamında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesince yıllık yüzde 24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı da yıllık yüzde 36 olarak belirlendi.

Yıllık gecikme faizi artışını kapsayan Tebliğ, yayımıyla beraber yürürlüğe girdi.