Geri Dön
UzmanparaReel kesim güven endeksi arttı

Reel kesim güven endeksi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel kesim güven endeksinin (RKGE) eylül ayına göre 0,4 puan artarak 100,3 seviyesine çıktığını duyurdu.

Reel kesim güven endeksi arttı

TCMB ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları imalat sanayinde faaliyet gösteren 1744 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Haberin Devamı

Buna göre ekim ayında RKGE önceki aya göre 0,4 puan artarak 100,3 seviyesine yükseldi. Son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, üretim hacmi, toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise eylüle göre 1,8 puan artarak 102 seviyesine çıktı.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir eylüle göre zayıfladı. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler de önceki aya göre zayıfladı. Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde ise üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi.

Haberin Devamı

Ortalama birim maliyetlerde son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıfladı. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) beklentisi eylüle göre 1,1 puan artarak yüzde 91,9 seviyesinde gerçekleşti.

Ankete katılan iş yerlerinin yüzde 47,1'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 16,4'ü talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu ifade etti, onu sırasıyla ham madde- ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, iş gücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda geçen aya kıyasla aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 72,1'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 22,5'e yükselirken, daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5,4'e geriledi.