Geri Dön

Veraset Ve İntikal Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Mirasçıların, miras kalan mallar için devlete bir miktar vergi ödemeleri gerekir. Gelir İdaresi, mirasçı kişiler için kapsamlı bir rehber hazırlamıştır. Bu rehberde vergiye tabi her şey sıralanmıştır. Çok fazla kişinin aklında olan veraset ve intikal vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Soruların cevaplarını izler için derledik.

Veraset Ve İntikal Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır?


Bu rehberdeki verilere göre tablolar, madalyalar, kılıç gibi aile yadigarı olan eşyalar vergiden muaftır. Ancak Türk Lirası ya da dolar ve avro cinsinden mirasın ise vergisi vardır. Kişilerin vefatı ile mirasçılarına kalmış olan taşınır ve taşınmaz mallar vergiye konu olur. Yurtiçinde ve yurtdışındaki mallarla hayattayken yapılan bağışlar vergiye konu edilmiştir.

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı bulunan kişilere ait olan mallar ile Türkiye’de yer almış olan malların veraset (mirasçılık) yolu ile ya da ivazsız (hibe/karşılıksız) bir şekilde herhangi bir biçimde bir kişiden diğer kişiye intikal etmesinin (geçmesi) sonucunda ortaya çıkmış olan bir vergi türüdür.

Türk vatandaşlığı bulunan bir kişinin yurt içinde ya da yurt dışında olduğuna bakılmadan aynı yollarla mal edinmesi de bu vergiye tabi olur.

Veraset ve İntikal Vergisindeki İstisnalar Hangileridir?

Miras yolu ile elde edilen ev eşyaları ve aile hatıraları olan kabul edilen tablo, madalya gibi mallar,

Çocuklar ile eşten her birine düşmüş olan miras paylarının 2020 yılından itibaren 306,603 TL’si, yalnızca eş olmasının durumunda miras payının 613,582 TL’si, (Şehit yakınları çin bu tutarının bir kaç katı daha fazla istisna tutarı sağlanmaktadır.)

Karşılıksız, hibe yolu ile verilmiş olan intikallerin ve şans oyunlarının kazanılan ikramiyelerin 7,060 TL’si,

Tüm sadakalar,

Örf ve adete uygun olarak verilen geleneksel hediyeler ve cihazlar (gayrimenkuller hariç),

Dul ve yetimlere bağlanmış olan aylıklar, toptan yapılmış olan ödemeler ve ikramiyeler,

Emeklilerin ikramiyeleri,

Bakanlar Kurulunca sağlanmış olan bazı muafiyetler (Ticari plaka sahipleri için dağıtılan tutarlar, vergi muafiyeti tanınan vakıflara sağlanmış olan mallar vb.) en önemli istisnaları oluşturmaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisinde Hesaplama

Örnek: 2020 senesinde vefat etmiş olan kişiden mirasçısı bulunan iki çocuğuna 700.000 TL miras kaldığı düşünülürse eğer; Her bir çocuğa kalmış olan mirasın payından 306.603 TL istisna düşüldükten sonrasında kalan tutar veraset ve intikal vergisi matrahı olarak kabul edilerek tarife oranına göre vergilendirilir.

Her bir çocuğun miras payı % 50 yani 350.000 TL olduğu için birisinin matrahı: 350. 000 - 306. 603 = 43.397 TL olur. Dolayısı ile bir mirasçının ödeyeceği toplam vergi ise : 43.397 X %1 = 433,97 TL olup, bu tutar vergi tahakkukundan itibaren 3 senede her sene Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere altı eşit taksitte ödenir. Buna göre ilk taksit tutarı 72,32 TL olur. Diğer mirasçı da aynı tutarda vergi öder.

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber