Geri Dön
UzmanparaYeniden değerleme oranı açıklandı

Yeniden değerleme oranı açıklandı

2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %27,37 olarak tespit edildi.

Yeniden değerleme oranı açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulduğu" hatırlatıldı.

Açıklamada, "2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 27,37 (yüzde yirmiyedi virgül otuzyedi) olarak tespit edilmiştir." denildi.