Emlak Fırsatları 2B Alanı Dışında Kalan Gayrimenkullere Ne Olur?

2B Alanı Dışında Kalan Gayrimenkullere Ne Olur?

Son Güncellenme:

.

2B Alanı Dışında Kalan Gayrimenkullere Ne Olur

Hak sahiplerinin 2b dışında kalan gayrimenkuller hakkında yapması gereken işlemler Orman Kanunu'nda toplanır. Hak sahibinin durumuna göre Tapu Müdürlüğü ve noterde işlemler tamamlanır.

2b dışında kalan gayrimenkuller konusunun ele alındığı Orman Kanunu'na göre orman niteliğini kaybetmiş tarım alanları, hayvancılık amacıyla kullanılmasının yararlı olacağı belirlenen araziler ve toplu yerleşimin olduğu alanlar ormanlık alandan tasfiye edilir.

Hak sahibine üç ay süre tanınır

2B Alanı Dışında Kalan Gayrimenkullere Ne Olur

Özetlemek gerekirse 2b araziler, orman sınırları dışına çıkarılan ve yeniden kazandırılamayan arazilerdir. Söz konusu arazilerle ilgili Tapu Müdürlüğü kadastro işlemlerini yaptıktan sonra hak sahipleri kütüğe beyanda bulunurlar, sonrasından gerekli ücreti yatırırlar. Bundan sonraki işlem belediye tarafından gerçekleştirilir. İlgili belediye hak sahibine 2b ile alakalı tebligatı gönderir ve söz konusu araziyle ilgili istenen rayiç bedelin 3 ay içinde ödenmesini ister. Hak sahibi ödeme yaptıktan sonra devir işlemi sonlanır. Burada hassas bir durum vardır. Birincisi verilen süre konusu. Devletin hak sahibine tanıdığı 3 aylık sürede belirlenen rayiç bedel ödenmezse bu yerle ilgili hak kaybolur. Rayiç bedeli bu süre içerisinde ödenince de satış işlemleri tamamlanır.

Devlet indirim kolaylığı sağlıyor

2B Alanı Dışında Kalan Gayrimenkullere Ne Olur

Milliyetemlak.com

verilerine göre 2b dışında kalan gayrimenkuller ile ilgili olarak kanun, ödeme güçlüğü olanlar için bedelin peşin ya da taksitli ödenmesi suretiyle bir takım kolaylıklar sağlar. Dileyene indirimler ve avantajlar sunarak ödemeyi kolaylaştırır. Bir diğer önemli husus da hak sahiplerinin el değiştirmesi halinde izlenecek usül ve yöntemle vergi yükümlülüğü. 3 aylık süre içinde rayiç bedel ödenmeden ve belediyede satış işlemleri yapılmadan önce noterde düzenlenecek işlemlerle 2b hak sahipliği devredilebilir. Hak sahibi hisselerinin bir kısmını ya da hepsini başka birine bırakabilir. Yeni hak sahibinin de alacağı noter belgesini belediyeye vererek kendi adına yeni bir 2b tebligatı çıkartması gerekir.

Bilgi eksikliği hak kaybı doğuruyor

2B Alanı Dışında Kalan Gayrimenkullere Ne Olur

Ayrıca 2b dışında kalan gayrimenkuller için yine önemli bir nokta var: Bu devir işlemi 3 aylık süreyi dondurmaz. İki haftası kalan bir arazinin hak sahibi, noter yoluyla hisselerini başkasına devrettiğinde yeni hak sahibinin de ödemeler için iki haftalık bir zamanı kaldığını bilmesi gerekir. Zamanında harekete geçmeyen hak sahibi itiraz edemez. Yalnız rayiç bedeli ödendikten sonra devrin noterle gerçekleşmesi kanunen mümkün olmaz. Bu durumda önce Tapu Müdürlüğü'nden bu alanla ilgili tapu senedinin gelmesi beklenir. Sonrasında herhangi bir tapulu yerin satışı gibi müdürlük üzerinden satış işlemleri yapılır.