Geri Dön
Gayrimenkul HaberleriMilli Emlak Arazisi Nasıl Alınır? Kullanım Bedeli Ödenir Mi?

Milli Emlak Arazisi Nasıl Alınır? Kullanım Bedeli Ödenir Mi?

Milli Emlak Arazisi Nasıl Alınır? Kullanım Bedeli Ödenir Mi?

Devlete ait olan tüm taşınır ve taşınmaz mallar Milli Emlak olarak nitelendirilir. Bunlara ek olarak tüm kamu malları da Milli Emlak bünyesindedir. Milli Emlak Müdürlüğü hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazları ve devletin tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesinden sorumludur. Hazineye ait taşınmazlar ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de Milli emlak'ın arazisi için kullanma bedeli ödenir mi sorusudur. Kullanılacak arazinin ya da binanın kiralama işlemleri için Başbakanlık'tan izin alınması gereklidir. Milli Emlak’ın arazileri için idare tarafından belirlenen kullanım bedelleri ödenmelidir.

Taşınmazların kiralanması için nasıl başvuru yapılır?

Milli Emlak Arazisi Nasıl Alınır Kullanım Bedeli Ödenir Mi

Spor ve sosyal içerikli, ticari, tarımsal ya da başka amaçlarla kullanılmak üzere taşınmazı kiralamak isteyen talep sahibi öncelikli olarak kiralama amacını ve taşınmazın sınırlarını belirten bir dilekçe ile birlikte taşınmazın yer aldığı bölgedeki defterdarlığa ya da mal müdürlüğüne müracaat etmelidir. Kiralama işlemleri açık teklif, kapalı teklif ve pazarlık usulüne göre yapılır. Taşınmazın kira bedeli, bedel tespit komisyonu tarafından taşınmazın özellikleri ve konumu göz önüne alınarak rayiç bedel üzerinden belirlenir.

Talep sahibi ihale onayından sonra ne yapmalıdır?

Milli Emlak Arazisi Nasıl Alınır Kullanım Bedeli Ödenir Mi

İhale sonucunu kazanan talep sahibi, ihale kararının tebliğ edilmesini takip eden 15 gün içinde ihale için yatırdığı geçici teminatını kesin teminata çevirmelidir. İdare ile talep sahibi arasında sözleşme imzalanır ve talep sahibi sözleşmeyi notere tasdik ettirerek idareye vermelidir. İhale bedelinde yer alan vergi, harç, resim ve diğer giderleri ödemelidir. Bu zorunluluklar yerine getirilmediğinde idare protesto çekmeye gerek duymadan ihaleyi bozma ve geçici teminatı hazineye gelir olarak kaydetme işlemini yapabilir. Talep sahibi kiraladığı yeri başkasına devretmek isterse Bakanlığın iznini alması gerekir. İzinsiz devir yapıldığında sözleşme feshedilir.

Milli Emlak'ın arazisi izinsiz olarak kullanıldığında ne olur?

Milli Emlak Arazisi Nasıl Alınır Kullanım Bedeli Ödenir Mi

İzinsiz olarak arsanın kullanılması durumunda herhangi bir ceza uygulanmaz. Milli emlak arazileri izinsiz olarak kullanıldığında, Milli Emlak Müdürlüğü kullanıcıdan arazinin boşaltılmasını ya da kullanım bedelinin ödenmesini ister. Genel olarak Milli Emlak Müdürlüğü böyle bir durumda vatandaşlardan ecr-i misil yani kullanım bedelini ister. Bu bedel yıldan yıla artış gösterir. Çok nadir durumlarda arsanın tahliyesini de isteyebilir. Kullanım bedeli ödenmediği takdirde izinsiz kullanıcının arsayı tahliye etmesi istenmektedir. Milli Emlak arazilerinin belirli bir süre kullanıldığında kullanıcının mülkiyet konusunda hak sahibi olması mümkün değildir. Kullanıcının kira bedelini ödediği araziyi satın alması için Milli Emlak Müdürlüğü’ne başvurması gerekir. Uygun görüldüğünde talep edilen arsa sözleşme yapılarak satılabilir.

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler