Geri Dön
Mimarlık“Tasarım kültürünün toplumun her kesimine yayılması için katılımcı süreçler kurguluyoruz…”

“Tasarım kültürünün toplumun her kesimine yayılması için katılımcı süreçler kurguluyoruz…”

Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Gülname Turan ve Mütevelli Heyeti Başkanı Fehmi Bilge ile, vakfın kuruluşundan bu yana genç tasarımcıların gelişimlerine destek olmak ve nitelikli tasarımın üretilmesine zemin hazırlamak amacıyla yürüttüğü çalışmaları konuştuk.

“Tasarım kültürünün toplumun her kesimine yayılması için katılımcı süreçler kurguluyoruz…”

Türkiye Tasarım Vakfı’nın kuruluş amacını ve hedeflerini kısaca özetler misiniz? Tasarım Vakfı çatısı altında ne tür faaliyetler gerçekleşiyor?

Türkiye Tasarım Vakfı olarak, 2016 yılından bu yana Türkiye’de tasarım farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Tasarımın hayata dokunan ve anlam katan değerlerinin gündelik yaşamda görünürlüğünü artırmak için çalışıyoruz. Sosyal ve ekonomik etkili vizyonları disiplinlerarası tasarım düşüncesi ve pratiği ile birlikte geliştiriyoruz. Bu amaçla, ürün ölçeğinden kent ölçeğine kadar multidisipliner ve sürdürülebilir yöntemlerle kamu ve özel sektör aktörlerini bir araya getirerek katılımcı tasarım süreçleri kurguluyoruz. Tasarım kültürünün toplumun her kesimine yayılması için nitelikli tasarımın üretilmesine zemin hazırlıyoruz. Eğitim, araştırma ve medya alanlarında tasarımı merkez alarak kente, topluma ve tasarımcılara katkı sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Kuzguncuk İskelesi'nin üst katında yer alan Tasarım Kütüphanemiz ile tasarımın her alanında eğitim gören öğrencilerin ve tüm tasarımcıların faydalanabileceği kaynakları bulundurmayı, gençleri ve çocukları daha erken yaşlarda tasarımla buluşturup onlarda ilgi ve heyecan oluşturmayı hedefliyoruz. 2019 yılından beri bulunduğumuz bu mekanda, tasarım farkındalığını artırmaya yönelik kamuya açık etkinlikler düzenliyoruz. iskele.co platformunda mimariden modaya kadar uzanan 8 farklı başlıkta tasarım odaklı videoları listeleyerek tasarımcılarla buluşturuyoruz.

Tasarım Vakfı kamusal ve özel aktörleri bir araya getirerek bazı kentsel ve mimari tasarım projelerinde rol alıyor. Vakfın bu tür projelerdeki misyonunu tanımlar mısınız?

İstanbul’da Askeri Alanların Değerlendirilmesi Arama Konferansı, Kabataş Transfer Merkezi Meydan Tasarımı Atölyesi, Üsküdar Sahil ve Meydan Projesi Atölyesi, Çengelköy Projesi, Trabzon Mumhane Önü Dolgu Alanı Kentsel Tasarım Atölyesi gibi bugüne kadar Türkiye genelinde katılımı yüksek bir çok farklı atölye düzenledik. Atölyelerin yanı sıra özel sektörle iş birliği içinde yarışmalar düzenliyoruz. Yaşamımızı şekillendiren şehirlerin daha yaşanılır, kullanıcı dostu ve çevresiyle uyumlu hale gelebilmesi için farklı paydaşların bir araya getirildiği kentsel çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Bu tür işbirliklerinizden biri de galiba Karapınar GES Scada Binası Mimari Proje Yarışmasıydı...

Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali projesi Konya’nın Karapınar ilçesinde gerçekleştiriliyor. Yarışma kapsamında yapılması beklenen SCADA Merkezi Binası projenin yönetim birimi niteliğini taşıyor. Ulusal ve ön seçimli olarak düzenlenen yarışmanın yöntemi, ihtiyaç programı ve tüm içerikleri jüri üyeleri ve düzenleyici kuruluş tarafından karşılıklı fikir alışverişi sonucunda belirlendi. Ön değerlendirme ile 12 proje önerisi bir üst tura geçmeyi başardı. Ardından 6 proje final turu için seçildi ve her ekibe bir aylık süre verilerek jürinin değerlendirmeleri kapsamında projelerini geliştirmelerine ve daha sonra bu altı proje arasında sıralamanın oluşturulmasına karar verildi. Katılan projelerin, yenilenebilir enerjinin önemine ve geleceğine vurgu yapabilecek ikonik bir bina tasarımı hedefiyle; mekansal bütünlük, yenilik, özgünlük, estetik ve uygulanabilirlik yönünden değerlendirildiği yarışmada, dereceye giren projelerin yanı sıra ikinci tura kalan diğer 9 proje mansiyon ödülü kazandı. Ülkemizdeki mimarlık ekosisteminde yarışma kültürünün değiştiği ve ivme kazanmaya başladığı bir dönemde; özel sektör iş birliği içinde yapılan, şeffaflıkla gerçekleştirilen ve kazanan projenin inşa edileceği, emsallerinden ayrılan bir yarışmaya imza atıldı. Böyle katılımcı ve yenilikçi çalışmaların hem mimarlık ve tasarım sektörü hem de kamu ve özel sektör için nitelikli sonuçlar elde edilmesinde önemli rol oynadığını düşünüyoruz. Bu anlamda Karapınar SCADA Mimari Proje Yarışması'nın, kamu kuruluşları için de örnek teşkil etmesini ve gelecekte gerçekleşmesini umduğumuz yarışmalara öncülük etmesini önemsiyoruz.

Tasarım Vakfı’nın mutfağında şu sıralar ve yakın gelecekte ne tür projeler ve etkinlikler var?

Eğitim alanında Finlandiya’nın köklü eğitim kurumu Arkki ile yaptığımız iş birliği kapsamında çocukların tasarım becerilerinin gelişmesi konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra, İTÜ ile birlikte 2021 yılı içerisinde tasarım eğitimi alan lisans mezunlarına yönelik geliştirilen Tasarım Stratejisi ve Yönetimi Sertifika Programı’nı başlatmayı planlıyoruz. Ayrıca, yine özel sektörden firmalarla yaptığımız iş birliklerinden biri olan Furnitur Uluslararası Mobilya Tasarım Yarışmasını 2019 yılından bu yana yürütüyoruz. Bu sene üçüncüsü için çalışmalarımız devam ediyor. Avrupa Birliği tarafından açılan Ortak Kültürel Miras Hibe Programı’na sunduğumuz projemiz, programda en yüksek hibeyi aldı. Nisan ayında Brumen Vakfı ve Geleneksel Sanatlar Derneği ortaklığıyla başladığımız 15 aylık projede Türkiye'deki bazı zanaatlerle ilgili üretim süreçleri özgün yapımlarla Avrupalı tasarımcılarla paylaşılacak. Avrupa ülkelerinden seçilen tasarımcılar, Anadolu'nun bu kadim üretim öğretilerini çağdaş tasarım yaklaşımlarıyla yeniden yorumlayacaklar. Türkiye’de tasarım ortamının iyileştirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde multidisipliner çalışmalarımıza devam edeceğiz.

 

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler