Geri Dön
Uzmanpara Borsada bazı şirketlerin işlemleri askıya alındı

Borsada bazı şirketlerin işlemleri askıya alındı

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada deprem bölgesindeki şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar işlemlerin geçici olarak durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Borsada bazı şirketlerin işlemleri askıya alındı

Borsa İstanbul tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Haberin Devamı

"6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle deprem bölgesinde bulunan aşağıda belirtilen ortaklık paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verilmiştir."

SASA.E (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar)

BOSSA.E

BLCYT.E

SANKO.E

HATEK.E

ISDMR.E

ARSAN.E

RUBNS.E

BORSADA AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ DURDURULDU

Öte yandan Borsa İstanbul tarafından yapılan bir diğer açıklamada açığa satış işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Yapılan açıklama şu şekilde:

"6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1'inci maddesi çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 06.02.2023 tarihinden itibaren geçici olarak;

Haberin Devamı

1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

2. Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanmasına,

3. Mülkiyetinde payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesine,

4. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına
karar verilmiştir."