Geri Dön
Terimler SözlüğüFaaliyet Nedir? Ticari Ve İdari Faaliyet Ne Anlama Gelir?

Faaliyet Nedir? Ticari Ve İdari Faaliyet Ne Anlama Gelir?

Farklı anlamlarda kullanılan faaliyet kavramı nedir, ticari ve idari anlamda faaliyet ne anlama gelir ve ne gibi özellikleri vardır, kimleri etkiler gibi sorulara sizin için derledik.

Faaliyet Nedir? Ticari Ve İdari Faaliyet Ne Anlama Gelir?

Ticari faaliyetler, ticari faaliyette bulunan ve bunu olağan mesleği haline getirenlerin tüccar olduğunu belirten Ticaret Kanunu ile tanımlanır. Ticari işletmelerin faaliyet yürütmesi için sicil kaydı olmaları gerekmektedir.

Faaliyet Nedir?

Faaliyet genel olarak yapılan bir aktivite için kullanılır. Fakat ticari ya da idari alanda da faaliyet kelimesi sıklıkla kullanılır.

Ticari faaliyet, ya düzenli bir ticari davranış ya da belirli bir ticari işlem ya da işlem anlamına gelir. Bir faaliyetin ticari niteliği, amacına atıfta bulunmaktan ziyade, davranış biçiminin veya belirli işlem veya eylemin niteliğine göre belirlenir.

Ticari ve İdari Faaliyet Ne Anlama Gelir?

Ticari faaliyet, normalde özel teşebbüsten elde edilebilecek hizmetlerin gerçekleştirilmesi veya malların sağlanması anlamına gelir. Ticari faaliyet, ticari kazanç amacıyla veya ticari kazanç elde etmek amacıyla oluşturulan herhangi bir planın veya planın parçası olan özel veya başka türlü herhangi bir faaliyet anlamına gelir.

İdari Faaliyet, bütçeler, politikalar, sözleşmeler, personel yönetimi, kurs materyalleri ve katalogların basılması, bilgisayar verilerinin bakımı, uzun vadeli planlama ve ekipman envanterlerinin tutulması gibi etkinlikleri ve fazlasını kapsar. Bölgenin yönetim veya idari işlevlerinin yürütülmesi anlamına gelir. Öğretim ve akademik çabalar idari faaliyetler değildir.

Faaliyetlerin Yürütülmesinde Kalifiye Olmak Neden Önemlidir?

İdari beceriler iyi organize olmanıza, güçlü bir iletişimci olmanıza ve müşteri hizmetleri becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. İdari ya da ticari becerilere sahip kişilerle çalışmak artı olarak ticari işletmenin ya da yönetimin hanesine yazılır. Ofis yöneticileri ve resepsiyon görevlileri gibi idari rollerde kesinlikle önemli olsa da, faaliyetleri yürüten kalifiye kişiler neredeyse her işte yardımcı olurlar.