Geri Dön
UzmanparaFinansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı bir önceki aya göre 6 milyar 246 milyon dolar azalarak 105 milyar 42 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Nisan ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri gelişmelerini paylaştı.

Buna göre 2022 yılı Nisan ayına ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde 2022 yılı Mart ayı verilerine göre varlıklar 349 milyon dolar artarken, yükümlülükler 5 milyar 897 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise 105 milyar 42 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 2022 yılı Mart ayı dönemine göre 6 milyar 246 milyon dolar azaldı.

2022 yılı Nisan ayı dönemi varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 756 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 822 milyon dolar, 282 milyon dolar artarken, sonuç olarak varlıklar 349 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre ithalat borçları 1 milyar 524 milyon dolar artarken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 5 milyar 17 milyon dolar, 2 milyar 404 milyon dolar azalırken, bunlara bağlı olarak yükümlülükler 5 milyar 897 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında 2022 yılı Nisan ayı döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 2022 yılı Mart ayı dönemine göre 185 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 4 milyar 832 milyon dolar geriledi. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 609 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 3 milyar 489 milyon dolar azaldı.

2022 yılı Nisan ayı döneminde kısa vadeli varlıklar 143 milyar 548 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 82 milyar 973 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 60 milyar 575 milyon dolar olarak gerçekleşerek 2022 yılı Mart dönemine göre 2 milyar 357 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyinde.